Czy badania na ojcostwo są obowiązkowe, Kiedy niezbędne są do wykonania badania na ojcostwo, Czy można zostać zmuszonym do wykonania badań na ojcostwo, Ile trzeba zapłacić aby wykonać badania na ojcostwoBadania na ojcostwo zwykle wykonywane są w celu ustalenia tożsamości potencjalnego ojca. Test taki pozwala wykluczyć lub potwierdzić ojcostwo. Wykonywany może być on zarówno z inicjatywy własnej jak i na polecenie sądu.

Czy badania na ojcostwo są obowiązkowe?
Kiedy niezbędne są do wykonania badania na ojcostwo?
Czy można zostać zmuszonym do wykonania badań na ojcostwo?
Ile trzeba zapłacić, aby wykonać badania na ojcostwo?

Czy badania na ojcostwo są obowiązkowe?

Badania na ojcostwo nie są badaniami obowiązkowymi z każdym przypadku. Jednak odpowiedni organ prawny, może nakazać przeprowadzanie takiego badania, jeśli istnieją ku temu wyraźne przesłanki. Zwykle ma to miejsce w przypadku spraw alimentacyjnych oraz gdy dorosłe już dzieci chcą przed sądem ustalić personalia swojego ojca w sprawach o dziedziczenie majątku.

Kiedy niezbędne są do wykonania badania na ojcostwo?

Test taki wykonać można zawsze, gdy istnieją jakiekolwiek wątpliwości, co do tożsamości ojca. Wykonanie takiego badania staje się jednak niezbędne w sytuacji, gdy nakaże je sąd. Badanie takie musi zostać zaprotokołowane a osoby poddające się mu powinny zostać wylegitymowana. Aby test był uznany, jako dowód sądowy wykonany musi być on w obecności przynajmniej dwóch świadków, z których jednym musi być matka dziecka.

Czy można zostać zmuszonym do wykonania badań na ojcostwo?

Teoretycznie nie istnieje w Polsce prawo zmuszające domniemanego ojca, aby poddał się badaniu DNA, gdyż mogłoby to naruszać jego nietykalność cielesną. Zwykle jednak w sytuacji odmowy takiego badania sąd potwierdza ojcostwo bazując na zasadzie tzw. domniemanego ojcostwa.

Ile trzeba zapłacić, aby wykonać badania na ojcostwo?

Ceny badań na ojcostwo zależą od tego, na jakie laboratorium się zdecydujemy oraz czy wykonujemy je prywatnie czy na polecenie sądu. Koszt takiego badania prywatnie zwykle waha się od 800 do 1500zł natomiast badania zlecone przez sąd to zwykle koszt około 1500-2000 zł. Co ważne w przypadku badań na ojcostwo zleconych sądowo w zależności od jego decyzji koszty ponieść może zarówno strona przegrana jak i mogą zostać one podzielone na pół. Zdarzają się także przypadki gdy obie strony zostają zwolnione z takich opłat, a wówczas koszty ponosi Państwo.