Czy ojcostwo można stwierdzić opierając się na cechach zewnętrznych?

test na ojcostwo a cechy zewnętrzneBrak fizycznego podobieństwa z dzieckiem budzi niepokój wielu ojców. Mężczyźni wykonujący testy DNA na ojcostwo najczęściej powołują się na ten właśnie argument… Czy słusznie? Czy wyłącznie na podstawie fizycznych cech można jednoznacznie stwierdzić, że dany mężczyzna jest lub też nie jest biologicznym ojcem dziecka? Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie warto najpierw zapoznać się z podstawowymi zasadami dziedziczenia.

Na czym polega dziedziczenie cech?

test na ojcostwo a cechy zewnętrzneGeny można podzielić na dominujące oraz recesywne. Pierwsza grupa genów determinuje m.in. ciemny kolor oczu, włosów czy karnacji. Druga z kolei ich jasną barwę. Bruneci mają zazwyczaj dwa geny dominujące, natomiast blondyni dwa recesywne. Może jednak dojść do sytuacji, w której człowiek zostanie wyposażony zarówno w gen dominujący, jak i recesywny. W takim przypadku najprawdopodobniej będzie on posiadał ciemne włosy, gdyż gen dominujący wyprze słabszy gen recesywny. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że aby geny recesywne mogły się uwidocznić konieczne jest ich występowanie w parze . Oznacza to, że obydwoje z rodziców musi przekazać po jednym takim genie dziecku. Wpływ genów dominujących ujawnia się nawet wówczas, gdy występują one w pojedynkę. A jak to wygląda w praktyce?

Nawet jeśli rodzice są brunetami, to istnieje prawdopodobieństwo, że ich dziecko będzie miało jasne włosy. Potomstwo może odziedziczyć gen recesywny po którymś z rodziców, a nawet dalszym przodku. Jeśli jednak jeden z rodziców wyposażony jest w dwa silne geny (dominujące)to dziecko zawsze będzie posiadało włosy o ciemnym zabarwieniu. Zupełnie inaczej sprawa wygląda w przypadku dziedziczenia jasnej barwy. W sytuacji kiedy rodzice są blondynami, nie ma możliwości, aby u potomstwa pojawiły się ciemne włosy. Dzieje się tak dlatego, że kolor blond jest rezultatem spotkania się dwóch genów recesywnych.

Opisana powyżej sytuacja jest dowodem na to, że nie da się jednoznacznie potwierdzić lub wykluczyć ojcostwo opierając się wyłącznie na cechach zewnętrznych. Jest to powód, dla którego badania genetyczne, czyli testy na ojcostwo są obecnie uznawane za jedyną wiarygodną metodę ustalania ojcostwa.

Więcej informacji:
Rate this post