Badanie ojcostwa a grupa krwi

Czy można ustalić ojcostwo na podstawie grup krwi?

Grupa krwi jest dziedziczona pod rodzicach. Dokonując zatem jej porównania u dziecka oraz rodziców można wysnuć wstępną hipotezę dotyczącą ewentualnego pokrewieństwa badanych osób. Należy jednak pamiętać, że grupa krwi nie jest charakterystyczna dla każdego człowieka. Oznacza to, że na świecie żyją miliony ludzi z tą samą grupą krwi. Nie można zatem na podstawie jej porównania dokonać potwierdzenia ojcostwa z jakimkolwiek prawdopodobieństwem. Można jednak użyć tej metody do wstępnego wykluczenia ojcostwa zawsze jednak takie wykluczenie trzeba potwierdzić badaniem DNA .

Tego dowiesz się z artykułu:

  • Jaka jest pewność badania ojcostwa na podstawie grup krwi?
  • Jak sprawdzić ojcostwo po grupie krwi? [TABELKA]
  • Jak pewnie sprawdzić ojcostwo?
  • Krótka historia badania ojcostwa

Jaka jest pewność badania ojcostwa na podstawie grup krwi?

Badanie ojcostwa na podstawie grup krwi nie jest pewne – kiedyś stosowane było wyłącznie dlatego, że dokładniejsze metody nie były dostępne. Dlaczego nie można mówić o jego pewności?

  1. Na świecie istnieją miliony osób o tej samej grupie krwi – nie jest to cecha indywidualna. Jak już zostało to wyżej wspomniane: przy pomocy opisanej metody można tylko wstępnie wykluczyć ojcostwo, ale nigdy go nie potwierdzimy.
  2. Trzeba wziąć pod uwagę możliwość pomyłki laboratorium analitycznego przy oznaczaniu grup krwi. Wynika to z braku tak rygorystycznych procedur, jakie stosują laboratoria DNA.
  3. Do pełnej ekspresji (czyli tak jakby ujawnienia czy ukształtowania) antygenów układu ABO dochodzi w 6-18 miesiącu życia dziecka. Dlatego oznaczenie grupy krwi wcześniej niż przed ukończeniem 2 roku życia może być niemiarodajne.

Jak sprawdzić ojcostwo po grupie krwi? [TABELKA]

Poniższa tabelka ilustruje, w jaki sposób dziedziczona jest grupa krwi po rodzicach. Porównanie grup krwi pozwala jedynie bardzo wstępnie wykluczyć ojcostwo, jednak nigdy go nie potwierdzi.

badanie ojcostwa a grupa krwi

Jak pewnie sprawdzić ojcostwo?

Jedyną skuteczną metodą badania na ojcostwo jest obecnie test DNA wykonywany przez laboratoria genetyczne. Warto wiedzieć, że nie zawsze jednak tak było. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu ustalenie ojcostwa przeprowadzane było na podstawie analizy grup krwi. Metoda ta (zwana serologiczną) nie jest jednak w pełni wiarygodna i dlatego dziś całkowicie z niej zrezygnowano na rzecz profesjonalnych badań DNA.

badanie ojcostwa a grupa krwi

Krótka historia badania ojcostwa

Pierwsza ekspertyza serologiczna pojawiła się w Polsce w 1926 roku. Wykonano ją dla sądu krakowskiego. W 1959 roku Ministerstwo Zdrowia w porozumieniem z Ministerstwem Sprawiedliwości wydało instrukcję obowiązkowych badań w sprawach sądowych o ustalenie ojcostwa. Obejmowała ona m.in. dwa układy grupowe krwi czyli AB0 oraz MN (Rh+, Rh-). Wraz z rozwojem nauki sposób dochodzenia ojcostwa stawał się coraz bardziej zaawansowany i zagmatwany. Pod uwagę brano wiele czynników, co prowadziło nierzadko do wydawania pozornie sprzecznych opinii przez zakłady medycyny sądowej. Dlatego też proces ten został w pełni uregulowany w 1968 roku. Wydano wówczas „Wytyczne w sprawach grupowych badań krwi w dochodzeniu ojcostwa”.

Warto podkreślić, że ustalenie ojcostwa na podstawie grup krwi zawsze było procesem złożonym. Brano pod uwagę wiele przesłanek oraz analizowano również inne czynniki serologiczne. Samo porównanie grup krwi nie jest wystarczające do wydania opinii o zaprzeczeniu ojcostwa.

pewny test na ojcostwoJeżeli chcesz pewnie i jednoznacznie ustalić ojcostwo skorzystaj z testu na ojcostwo. To proste badanie genetyczne pozwoli ustalić, kto jest biologicznym ojcem dziecka – w każdym momencie! W ciąży, po narodzinach, po kilku a nawet kilkudziesięciu latach, a nawet w sytuacji, gdy domniemany ojciec nie żyje.

Więcej informacji:

 

 

porozmawiaj o badaniu z konsultantem


.

powrót