Certyfikaty laboratorium

Krajowe Centrum Badań Genetycznych CentrumDNA dba o najwyższą jakość badań. Laboratorium poddaje się regularnym kontrolom zarówno polskich, jak i zagranicznych ośrodków oraz ma wdrożony system jakości ISO. Wszystko to pozwala zagwarantować Państwu pewne i jednoznaczne wyniki oraz profesjonalną obsługę.
.
Wszystkie badania wykonywane są zgodnie z normami jakości ISO/DIS 17025. Jest to system zarządzania jakością, który określa normy jakości pracy w laboratorium. Przyznawany jest przez Polskie Centrum Akredytacji. Wymagania systemu ISO 17025 mają na celu potwierdzenie kompetencji laboratoriów w zakresie przeprowadzanych analiz. Wykonywanie badań zgodnie z normami ISO 17025 oznacza, że każdy etap pracy w laboratorium wykonywany jest i nadzorowany zgodnie z surowymi kryteriami stawianymi przez normę.

GEDNAP 52 wydany przez Niemieckie Stowarzyszenie Medycyny Sądowej
Prestiżowy certyfikat GEDNAP jest uznawany i honorowany na całym świecie, również przez grupę European Network of Forensic Institutes, która zrzesza europejskie instytuty i laboratoria kryminalistyczne. Stanowi potwierdzenie najwyższej jakości wykonywanych analiz genetycznych. Ma na celu ujednolicenie metod badań genetycznych stosowanych w europejskich laboratoriach kryminalistycznych oraz ocenę ich kompetencji.
International Society for Forensic Genetics (Prestiżowy certyfikat Międzynarodowego Stowarzyszenia Genetyki Sądowej)

Certyfikat ISFG jest jednym z najważniejszych certyfikatów dla laboratorium genetycznego. International Society for Forensic Genetics to międzynarodowe stowarzyszenie promujące wiedzę naukową w dziedzinie analiz genetycznych na potrzeby medycyny  sądowej. Tylko nieliczne laboratoria otrzymują prestiżowe certyfikaty potwierdzające  jakość badań genetycznych w kierunku ustalenia ojcostwa, ISFG.

Program biegłości Collaborative Testing Services (CTS)

Laboratorium uzyskało 100% zgodności w międzynarodowym programie badania biegłości testów DNA w zakresie profilowania DNAw testach na ojcostwo z wymazów z policzka i próbek śladowych. Program CTS organizowany jest przez amerykańskie stowarzyszenie powiązane z Narodowym Instytutem Standardów i Technologii (National Institute of Standard and Technology. Jako jeden z nielicznych programów posiada akredytację ISO/IEC 17043:2010. 

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych (KIDL)

KIDL jest to organ samorządowy, który zajmuje się organizacją i porządkowaniem diagnostyki laboratoryjnej w Polsce. KIDL zrzesza laboratoria diagnostyczne, w tym te, które wykonują analizy genetyczne.

Oznaczenie CE numer 0197

Wymazówki znajdujące się w zestawie do samodzielnego pobrania materiału zostały wykonane według unikalnego patentu naszej firmy. Jakość procesu ich wytworzenia i sterylizacji jest potwierdzona przez TÜV CERT/Rheinland (spełnia wymagania normy DIN/EN/ISO 9001:2000). To sprawia, że możemy używać oznaczenia CE na naszych zestawach (numer 0197).

Certyfikat Rzetelności Programu Rzetelna Firma

Program Rzetelna Firma rekomenduje terminowość płatniczą oraz kreuje pozytywny wizerunek zrzeszonych firm. Certyfikat Rzetelności opublikowany on-line potwierdza rzetelność i przejrzystość danego przedsiębiorstwa. Wystawiany jest Krajowy Rejestr Długów. Podmiot zgłaszający chęć uczestnictwa w Programie Rzetelna Firma musi spełniać określone warunki wymagane do przyjęcia go do grona członków programu.

Certyfikat Programu Gospodarczo-Konsumenckiego SOLIDNA FIRMA

Świadczy o rzetelności i wiarygodności przedsiębiorstwa. Program Gospodarczo-Konsumencki Solidna Firma, to system oceny i weryfikacji przedsiębiorstw przez ekspertów, konsumentów oraz partnerów gospodarczych. Propaguje zasady etyki, oraz rzetelność, uczciwość i terminowość w kontaktach między partnerami gospodarczymi.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące certyfikatów, zapraszamy do kontaktu: tel. 534 942 008, e-mail laboratorium@centrumdna.pl.

Galeria zdjęć

Więcej informacji: