Z czego wynikają koszta związane z badaniami DNA

Jeśli nosisz się z zamiarem przeprowadzenia badań DNA na ojcostwo to zapoznaj się z realiami cenowymi panującymi w laboratoriach. Ponieważ koszt testów DNA zaczynają się od kilkuset złotych warto wiedzieć z czego wynikają i czym są uwarunkowane.

 

Jaki jest koszt badania na ojcostwo?
Co wpływa na koszt badania na ojcostwo?
Czy koszt badania na ojcostwo zależy od rodzaju testu?
Czy rodzaj próbki ma wpływ na koszt badania na ojcostwo?

 

Jaki jest koszt badania na ojcostwo?

Koszty związane z przeprowadzeniem badań DNA na ojcostwo potrafią być bardzo zróżnicowane i kształtują się następująco:

 • test na ojcostwo wykonywany w celach prywatnych obejmujący 2 osoby, którego celem jest uzyskanie wyników na podstawie których można w 100% wykluczyć ojcostwo lub też potwierdzić je w 99,9% to koszt około 600 złotych
 • test na ojcostwo do celów sądowych obejmujący minimum 3 osoby czyli matkę, dziecko i domniemanego ojca. Pobranie próbki materiału genetycznego odbywające się w towarzystwie biegłego sądowego to koszt około 1500 złotych. Badaniu kolejnych osób towarzyszą koszta dodatkowe w wysokości 350 złotych za osobę
 • test na ojcostwo w trakcie ciąży można przeprowadzić już od 10 tygodnia jej trwania a koszt z nim związany to około 6000 złotych .

Co wpływa na koszt badania na ojcostwo?

Wysokość kosztów testów DNA na ojcostwo jest uwarunkowana bardzo wieloma czynnikami. Najistotniejsze z nich to:

 • ilość oznaczanych markerów
 • jakości używanych odczynników
 • wdrożone systemy jakości w postaci norm ISO
 • akredytacja laboratorium
 • gdzie i przez kogo jest pobierany materiał do badań
 • ilości badanych osób
 • rodzaju materiału genetycznego przekazanego do analizy
 • czasu oczekiwania na wyniki realizowanych badań.

Czy koszt badania na ojcostwo zależy od rodzaju testu?

Istnieje wyraźna zależność pomiędzy kosztem a rodzajem wykonywanego badania na ojcostwo. Wysoki koszt badania DNA wynikający z toczącego się postępowania sądowego jest uzasadniony między innymi zaangażowaniem w proces pobierania próbek biegłego sądowego oraz dodatkową dokumentacją, która musi zostać przygotowana i wypełniona.

Czy rodzaj próbki ma wpływ na koszt badania na ojcostwo?

Zasadniczo rodzaj próbki poddanej testom DNA na ojcostwo nie ma większego wpływu na koszt z nim związany.