Kiedy do testu na ustalenie ojcostwa potrzebna jest matka?

udział matki w badaniu dnaUstalenie ojcostwa  zazwyczaj nie wymaga włączenia materiału od matki, zwłaszcza jeśli przeprowadzane jest na potrzeby prywatne. Zdecydowana większość testów na ustalenie ojcostwa opiera się na analizie materiału dwóch osób: ojca i dziecka. Na podstawie wnikliwej analizy genetycznej określa się, którą połowę genów dziecko dziedziczy po biologicznym ojcu, a którą po matce.

Zazwyczaj bywa tak, że między ojcem a dzieckiem istnieje pełna zgodność, tzn. połowa materiału od dziecka jest zgodna z połową materiału od ojca – wówczas mówimy o potwierdzeniu ojcostwa.

Jeśli natomiast w co najmniej w 4 miejscach na DNA nie ma zgodności pomiędzy materiałem ojca i dziecka, wtedy dochodzi do całkowitego wykluczenia ojcostwa.

Oba powyższe przypadki nie wymagają włączenia matki do testu

Sytuacja nieco zmienia się jeśli przeprowadzając badanie na ustalenie ojcostwa zostanie wykryta 1, 2 lub 3 niezgodności pomiędzy materiałem ojca i dziecka. Dla nas jest to wynik niejednoznaczny i w takich przypadkach zawsze prosimy Państwa o włączenie do badania próbki  od matki.  Analiza jej materiału może wykazać, że te miejsca na DNA, które początkowo były wspólne dla ojca i dziecka pasują również do  DNA matki. Wtedy to ona ma pierwszeństwo, a sam ojciec zostaje wówczas wykluczony jako biologiczny ojciec.

Konieczność włączenie do badania matki występuje również w sytuacji kiedy:

  • Badamy 2 potencjalnych ojców, którzy są ze sobą blisko spokrewnieni np.: dwóch braci lub ojciec i syn
  • W przypadku testu na ustalenie ojcostwa do celów sądowych również  konieczne jest włączenie  matki

.

Więcej informacji:

 

.

powrót