Kiedy mamy do czynienia z potwierdzeniem ojcostwa?

kiedy mamy do czynienia z potwierdzeniem ojcostwa, potwierdzenie ojcostwaOsoby korzystające z usług laboratoriów specjalizujących się w testach na ojcostwo i pokrewieństwo nie muszą posiadać specjalistycznej wiedzy z zakresu genetyki. Wśród klientów są jednak tacy, którym sama informacja o potwierdzeniu lub zaprzeczeniu ojcostwa nie wystarczy. Chcą dowiedzieć się czegoś więcej. Niektórzy przed otrzymaniem rezultatu analizy pytają na jakiej podstawie dochodzi do potwierdzenia ojcostwa.

Na czym polega analiza DNA

W celu określenia pokrewieństwa miedzy danymi osobami wykorzystuje się analizę markerów genetycznych (zwykle kilkunastu), nazywanych zamiennie układami niekodującymi lub loci. Są to pewne specyficzne odcinki DNA o dość dużej zmienności. Markery tworzą indywidualny dla każdej osoby profil genetyczny. Badania DNA polegają natomiast na zbadaniu materiału genetycznego określonych osób (w tym przypadku domniemanego ojca oraz dziecka) pod kątem cech wspólnych. Jest to możliwe dzięki temu, że materiał ten dziedziczymy po obojgu biologicznych rodzicach.

Jak wygląda wynik badania

Wynik badania ojcostwa składa się z dwóch zasadniczych części: słownej interpretacji oraz zestawienia (najczęściej tabelarycznego) wszystkich analizowanych fragmentów DNA. Każdemu markerowi – oprócz reprezentującej go nazwy jednostkowej – przypisane są dwie liczby. Zgodnie z teorią dziedziczenia jedna z nich pochodzi od ojca, druga od matki.

 

kiedy mamy do czynienia z potwierdzeniem ojcostwa, potwierdzenie ojcostwa

 Wynik potwierdzający ojcostwo

Kiedy następuje potwierdzenie ojcostwa

Potwierdzenie ojcostwa następuje w sytuacji, gdy wartości opisujące poszczególne markery genetyczne u ojca i dziecka pokrywają się ze sobą. Wystąpienie 1-2 różnic powoduje, że wynik analizy zostaje uznany za niejednoznaczny, a do badania na ojcostwo trzeba będzie włączyć również matkę. O zaprzeczeniu ojcostwa mówimy z kolei w przypadku wystąpienia rozbieżności w przynajmniej 4 takich markerach.

 

.

Oceń