Test DNA na ojcostwo w oparciu o 24 markery genetyczne

Jako jedni z nielicznych proponujemy badania na ojcostwo w oparciu aż o 24 markery DNA. Pozwala to uzyskać pewny wynik badania również wtedy, gdy biorą w nim udział tylko dwie osoby: dziecko i potencjalny ojciec. 

Pewność wyniku testu ojcostwa a liczba markerów

test na ojcostwo w oparciu o 24 markery genetyczne, 24 markery genetyczneAnaliza 24 markerów DNA pozwala uzyskać wynik, który wyklucza ojcostwo w 100% lub potwierdza je z prawdopodobieństwem wynoszącym ponad 99,9999%. Taki rezultat jest pewny zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Jeśli analiza obejmuje tylko 16 markerów, prawdopodobieństwo może być niższe i wówczas to badanie DNA na ojcostwo będzie trzeba rozszerzyć o kolejne markery lub włączyć do badania matkę.

.

Markery DNA tworzą profil genetyczny

test na ojcostwo w oparciu o 24 markery genetyczne, 24 markery genetyczne


Profile genetyczne na wyniku badania ojcostwa (kliknij aby powiększyć).

Pod pojęciem markera genetycznego (nazywanego też układem niekodującym lub loci) rozumiemy specyficzne miejsce na DNA. Tworzą one charakterystyczny wyłącznie dla danego człowieka profil genetyczny.

Zlecając testy na ojcostwo w CentrumDNA otrzymasz profile genetyczne badanych osób, dołączone do wyniku. Profile genetyczne są dowodem przeprowadzonej analizy. Tymczasem niektóre laboratoria ich nie przedstawiają lub pobierają za nie dodatkową opłatę. Przed wybraniem laboratorium warto więc zapytać, jak będzie wyglądał wynik. który otrzymamy. Zobacz jak wygląda przykładowy wynik testu na ojcostwo CentrumDNA…

Na wyniku badania ojcostwa markery zostaną przedstawione za pomocą dwóch liczb.  Liczby odpowiadają ilości powtórzeń analizowanych sekwencji DNA. Jedna z liczb pochodzi od matki, druga od ojca. Jest to zgodne z teorią dziedziczenia zaproponowaną przez czeskiego zakonnika i przyrodnika Grzegorza Mendla, która mówi, że materiał genetyczny dziedziczymy po naszych biologicznych rodzicach, a ściślej rzecz ujmując po połowie od każdego z nich.

Ustalenie ojcostwa odbywa się na drodze porównania tych wartości między sobą. Aby ojcostwo danego mężczyzny zostało potwierdzone badanie musi wykazać pełną zgodność. W praktyce oznacza to, że połowa liczb należących do domniemanego ojca powinna w całości pokrywać się z odpowiednią połową tych liczb u dziecka. Stwierdzenie zbyt wielu różnic (w przypadku testu na ojcostwo co najmniej 4) wykluczy badanego mężczyznę z grona potencjalnych ojców.

Więcej informacji:
.
Rate this post