Kiedy do testu na ustalenie ojcostwa potrzebna jest matka?

Kiedy do testu na ustalenie ojcostwa potrzebna jest matkaUstalenie ojcostwa  zazwyczaj nie wymaga włączenia materiału od matki, zwłaszcza jeśli przeprowadzane jest na potrzeby prywatne. Zdecydowana większość testów na ojcostwo opiera się na analizie materiału dwóch osób: ojca i dziecka. Na podstawie wnikliwej analizy genetycznej określa się, którą połowę genów dziecko dziedziczy po biologicznym ojcu, a którą po matce.

Zazwyczaj bywa tak, że między ojcem a dzieckiem istnieje pełna zgodność, tzn. połowa materiału od dziecka jest zgodna z połową materiału od ojca – wówczas mówimy o potwierdzeniu ojcostwa.

Jeśli natomiast w co najmniej w 4 miejscach na DNA nie ma zgodności pomiędzy materiałem ojca i dziecka, wtedy dochodzi do całkowitego wykluczenia ojcostwa.

Oba powyższe przypadki nie wymagają włączenia matki do testu

Sytuacja nieco zmienia się jeśli przeprowadzając badanie na ojcostwo zostanie wykryta 1, 2 lub 3 niezgodności pomiędzy materiałem ojca i dziecka. Dla nas jest to wynik niejednoznaczny i w takich przypadkach zawsze prosimy Państwa o włączenie do badania próbki  od matki.  Analiza jej materiału może wykazać, że te miejsca na DNA, które początkowo były wspólne dla ojca i dziecka pasują również do  DNA matki. Wtedy to ona ma pierwszeństwo, a sam ojciec zostaje wówczas wykluczony jako biologiczny ojciec.

Konieczność włączenie do badania matki występuje również w sytuacji kiedy:

  • Badamy 2 potencjalnych ojców, którzy są ze sobą blisko spokrewnieni np.: dwóch braci lub ojciec i syn
  • W przypadku sądowego testu na ustalenie ojcostwa również  konieczne jest włączenie  matki

.

Więcej informacji:

 

.

powrót