Czy testy DNA na ojcostwo są możliwe bez udziału ojca?

test dna na ojcostwo bez udziału ojca, test na ojcostwo bez udziału ojcaStandardowe testy DNA na ojcostwo wykonywane są na podstawie materiału od domniemanego ojca i dziecka. Aby uzyskać jednoznaczny wynik badania na ojcostwo udział matki nie jest wymagany.

Wydawałoby się, że bez próbki domniemanego ojca nie można przeprowadzić testu DNA. Nic bardziej mylnego. Obecne metody pozwalają na określenie ojcostwa w sytuacji kiedy domniemany ojciec nie żyje. Czułość takiego testu na ojcostwo wynosi w tym przypadku ponad 95%.

Pewne testy DNA bez udziału ojca

Jeśli z różnych przyczyn nie są Państwo w stanie włączyć do badania materiału od ojca,  to wówczas mogą skorzystać z następujących rozwiązań:

Badanie chromosomu Y

Jeśli dziecko jest płci męskiej i mają Państwo możliwość włączenia do badania próbki od brata lub ojca zmarłego mężczyzny, to metoda ta będzie najlepszym rozwiązaniem. Chromosom Y przekazywany jest tylko w linii męskiej z ojca na syna i występuje w praktycznie niezmienionej formie. Czułość testu sięga wtedy ponad 98%. Badanie DNA nie może być wykonane w sytuacji kiedy drugim potencjalnym ojcem jest mężczyzna blisko spokrewniony z badanym ojcem.

Analiza najbliższych członków rodziny ojca

Jeżeli dziecko jest płci żeńskiej, wówczas nie można wykonać analizy chromosomu Y. W takich przypadkach do badania można włączyć najbliższych członków rodziny ojca takich jak: jego rodziców (czyli dziadków dziecka) lub rodzeństwo ojca. Oprócz analizy genetycznej dodatkowo wykonywana jest również specjalistyczna analiza statystyczna, która określa prawdopodobieństwo pokrewieństwa między badanymi osobami.

Analiza rodzeństwa

Jeśli obecne jest rodzeństwo badanego dziecka mające teoretycznie tego samego biologicznego ojca, wówczas do testu DNA włącza się wyłącznie materiał od rodzeństwa (optymalne jest włączenie do badania 3 rodzeństwa). W takim teście DNA sprawdza się czy badane osoby posiadają tego samego biologicznego ojca.

Wykorzystanie próbek mikrośladowych należących do ojca

Jeśli dysponujecie Państwo materiałami należącymi do zmarłego ojca, takimi jak:  włosy z cebulkami, chusteczka do nosa, plamy krwi, szczoteczka do zębów lub maszynka do golenia, to informujemy, że z tych  próbek również można wyizolować DNA i porównać je z DNA dziecka. Więcej na temat mikrośladów…

.

.

powrót