Czy jest możliwe zaprzeczenie ojcostwa bez badania DNA?

Test na ojcostwo jest jednym z najpewniejszych sposobów, aby potwierdzić czy też wykluczyć, czy wskazany mężczyzna jest biologicznym ojcem danego dziecka. To najlepszy dowód dla sądu. Ale czy jest możliwe zaprzeczenie ojcostwa bez badania DNA?

Tego dowiesz się z artykułu:

Czy jest możliwe zaprzeczenie ojcostwa bez badania DNA?
Kiedy konieczne jest zaprzeczenie ojcostwa?
Dlaczego warto zrobić test na ojcostwo przed zaprzeczeniem ojcostwa?

Czy jest możliwe zaprzeczenie ojcostwa bez badania DNA?

Zaprzeczenie ojcostwa stanowi decyzję podjętą przez sąd. Sędzia zgodnie z zaprezentowanymi dowodami ogłasza wyrok. Można zaprzeczyć ojcostwo bez przeprowadzenia badania DNA, kiedy pozostałe dowody będą w pełni wystarczalne.

Nieprzedstawienie wyniku z badania DNA jest najczęstszą przyczyną, która w znaczny sposób wydłuża proces aż do nawet kilku rozpraw. Sędzia zwykle bierze głównie pod uwagę takie dowody jak: zdjęcia, sms-y, zeznania świadków itp. Najpierw świadków trzeba powołać, następnie muszą oni stawić się w sądzie w wyznaczonym terminie, a potem tylko już przedstawić swoją wersję adekwatnie dla danej sprawy, która właśnie się toczy.

Kiedy konieczne jest zaprzeczenie ojcostwa?

Zaprzeczenie ojcostwa jest wykorzystywane, kiedy dany mężczyzna nie jest biologicznym ojcem dla badanego dziecka, a zostanie on wpisany w akcie urodzenia tuż po porodzie. Zwykle taka sytuacja następuje wtedy, gdy sprawa dotyczy domniemania ojcostwa.

Ta zasada polega na tym, że w sytuacji, kiedy dziecko urodzi się w trakcie trwania małżeństwa albo do 300 dni od jego unieważnienia bądź ustania, prawnym ojcem jest (były) mąż matki dziecka, mimo że np. żyje ona już z innym mężczyzną.

Dlaczego warto zrobić test na ojcostwo przed zaprzeczeniem ojcostwa?

Okazuje się, iż przeprowadzenie badania na ojcostwo danego dziecka jeszcze przed rozpoczęciem procesu sprawy w sądzie to najbardziej optymalne rozwiązanie z wielu istotnych powodów.

Przede wszystkim dzięki takiemu rozwiązaniu oszczędza się głównie czas i jednocześnie nerwy. To najlepszy dowód na zaprzeczenie ojcostwa na początku rozprawy sądowej, kiedy żadna strona nie wniesie sprzeciwu. Zatem dzięki temu nie trzeba będzie jeździć nawet kilka razy do sądu, przez co sytuacja prawna zostanie bardzo szybko już unormowana.

Kolejnym istotnym czynnikiem jest oszczędność pieniędzy, gdyż w sytuacji, w której sąd zleca przeprowadzenie badań genetycznych, strony mogą ponieść znacznie większe koszty. Natomiast wykonanie badania prywatnie jest najczęściej tańsze.

Następnym powodem, dla którego zaleca się, żeby zrobić test DNA przed zaprzeczeniem ojcostwa, jest także wygoda w wykonaniu go. Jeśli badanie chce się przeprowadzić prywatnie, to szybciej można dopasować odpowiedni termin i miejsce dla stron. Po skierowaniu przez sąd termin jest narzucony odgórnie.