Pozew o zaprzeczenie ojcostwa

pozew o zaprzeczenie ojcostwa, wniosek o zaprzeczenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwaŻeby zaprzeczyć ojcostwo, musisz udowodnić, że mężczyzna uznany za prawnego ojca dziecka nie jest jego ojcem biologicznym. Aby to zrobić, trzeba wnieść sprawę do sądu i przedstawić dowody, z których najpewniejszym jest test DNA. Nie można zaprzeczyć ojcostwa, jeśli dziecko nie żyje.

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa Zobacz wzór [PDF]

Wzór pisma przygotowała Kancelaria Adwokacka adw. Radosława Nysztala www.kancelaria.advokat.com.pl

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa – kto i kiedy może go wnieść?

Pozew może wnieść przede wszystkim mężczyzna uznany za ojca prawnego dziecka. Musi zrobić to w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o przyjściu dziecka na świat. Kolejne osoby, które mają do tego prawo, to matka w czasie 6 miesięcy od urodzenia dziecka oraz prokurator – w dowolnym terminie. Ostatnia uprawniona osoba to pełnoletnie dziecko, które ma na to 3 lata od momentu ukończenia 18. roku życia.

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa – gdzie należy go wnieść?

Wnosi się go do Wydziału Rodzinnego Sądu Rejonowego, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego. Jeśli nie wiadomo, gdzie mieszka pozwany, ważne jest miejsce zamieszkania powoda (osoby wnoszącej pozew).

Warto więc wiedzieć, przeciwko komu wnoszą pozwy poszczególne osoby. Jeśli jesteś mężczyzną uznanym za ojca dziecka, pozywasz dziecko i jego matkę (jeśli żyje). Jeśli jesteś matką, wnosisz pozew przeciwko dziecku i mężczyźnie, a jeśli pełnoletnim dzieckiem – przeciwko mężczyźnie i matce.

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa – co zawiera?

Dokument ten musi zawierać przede wszystkim dane osobowe obu stron, dane właściwego sądu, określone żądania oraz ich uzasadnienie z dowodami, a także podpis powoda.

Najważniejszym żądaniem w tym przypadku jest prośba o zaprzeczenie ojcostwa, czyli ustalenie, że ojciec prawny nie jest ojcem biologicznym. Jeśli chcesz, możesz wnieść też m.in. o dopuszczenie dowodów czy o to, żeby dziecko przestało posługiwać się danym nazwiskiem.

Twoje uzasadnienie powinno być zwięzłe i napisane w zrozumiały sposób. Wnosząc pozew, masz też obowiązek przedstawienia dowodów. Najpewniejszy dla sądu jest wynik testu na ojcostwo do celów sądowych.

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa – koszty

Osoba wnosząca pozew o zaprzeczenie ojcostwa wnosi opłatę 200 zł – w kasie sądu, na rachunek bankowy lub z użyciem specjalnych znaków sądowych. W przypadku zlecenia badania DNA przez sąd zostanie on zwykle opłacony przez stronę przegraną. W rzadkich przypadkach (np. zła sytuacja finansowa stron) koszty mogą zostać podzielone lub przeniesione na Skarb Państwa.Rate this post