Badanie DNA na ojcostwo - poszczególne etapy analizy próbki DNA | Skip to main content

Metoda ustalenia ojcostwa

Do badania ojcostwa wykorzystuje się tak zwane genomowe DNA. Jego źródłem są wszystkie komórki posiadające jądra komórkowe. To właśnie dlatego materiałem, który można poddać analizie, i na jego podstawie ustalić ojcostwo danego mężczyzny, jest nie tylko krew, ale również  komórki nabłonka pobrane z wewnętrznej strony policzka (wymaz z wewnętrznej strony policzka). Badanie DNA pozwala na skuteczne rozstrzygnięcie spornego ojcostwa. Niemniej jednak, aby wynik był w pełni wiarygodny badanie musi zostać przeprowadzone w profesjonalny sposób z zachowaniem 3 podstawowych etapów:

Badanie DNA – ETAP I – IZOLACJA DNA

Pobrany przez Państwa materiał trafia do naszego laboratorium, gdzie zostaje poddany gruntownej analizie. Jej pierwszym etapem jest izolacja DNA, w czasie której dochodzi do wyizolowania DNA z dostarczonej próbki. Jest to możliwe dzięki udziałowi szeregu enzymów rozpuszczających błony komórkowe znajdujące się wokół DNA. W procesie izolacji oprócz zastosowanych odczynników, daną próbkę poddaje się serii wirowania i oczyszczania, tak aby w końcowym etapie badania uzyskać DNA w czystej postaci. Izolat DNA zostaje następnie przeniesiony do probówki typu eppendorf. W tym momencie można go już  wykorzystać do drugiego etapu badania lub zamrozić i przechowywać przez dłuższy czas w temperaturze -70C.IMG_5298

Badanie DNA – ETAP II – NAMNOŻENIE POZYSKANEGO DNA- REAKCJA PCR

Pozyskane w pierwszym etapie DNA ma zbyt niskie stężenie, aby na jego podstawie móc wyznaczyć profil  genetyczny danej osoby. W tym celu przeprowadza się reakcję PCR , podczas której dochodzi do jego namnożenia.  Poniżej przedstawiamy Państwu schemat reakcji PCR, pokazujący podstawowe etapy tego procesu. Głowna zasada reakcji PCR polega na wielokrotnym ogrzaniu i oziębieniu próbki DNA, do której dodaje się organiczne związki chemiczne, primery (startery, które rozpoznają fragmenty DNA) oraz enzym – polimerazę DNA. Cały proces prowadzony jest w tzw. termocyklerze. Nić DNA ulega denaturacji – DNA zostaje rozdzielone na dwie osobne nici, do których przyłączają się primery rozpoznające DNA. Następnie przy udziale enzymu polimerazy dobudowywana jest pozostała część nici DNA. Tak namnożone DNA służy następnie do określenia profilu genetycznego w trakcie sekwencjonowania.

.

Badanie DNA - nowoczesna metoda PCR

Badanie DNA – ETAP III – SEKWENCJONOWANIE DNA

Na tym etapie namnożone fragmenty DNA zostają rozdzielone. Następnie przy pomocy podłączonego do komputera sekwentatora wykorzystującego wiązki lasera uzyskuje się profil genetyczny osoby poddanej badaniu. Dane, które przesyłane są do komputera mają postać tak zwanych „pików” oraz wartości liczbowych, które charakteryzują poszczególne układy niekodujące. W badaniach DNA wykorzystuje się technikę multiplex STR, która polega na analizie wybranych fragmentów DNA zwanych zamiennie markerami, loci lub układami STR (short tandem repeats). W czasie sekwencjonowania w tych miejscach odczytywane są poszczególne sygnały – w zależności od ilości tzw. motywów nukleozydowych. W efekcie w danym markerze uzyskuje się wartości liczbowe. Każdy marker opisany jest przez dwie liczby, ponieważ jedna kopia genu odziedziczona jest po matce, druga po ojcu.  Poniżej przedstawiamy Państwu przykładowy rezultat reakcji sekwencjonowania.

.

wynik sekwencjonowania

Badanie DNA – ETAP IV – ANALIZA STATYSTYCZNA

Ostatni etap to analiza statystyczna wyników. Specjalny program komputerowy dokonuje analizy prawdopodobieństwa. W efekcie otrzymujemy jednoznaczny wynik badania DNA – potwierdzenie ojcostwa z prawdopodobieństwem 99,999% lub też jego wykluczenie ze 100% pewnością.

.

Więcej informacji:

 


Zadzwoń teraz
Napisz na czacie