Badanie mikrośladów – zakres i cena badania DNA

Badanie mikrośladów to zaawansowana technicznie analiza DNA, którą wykorzystuje się do potwierdzenia lub wykluczenia ojcostwa. Wymaga specjalnego traktowania próbek oraz określonych procedur samego laboratorium. Dzięki temu możliwe jest przeprowadzenie badania na ojcostwo, nawet jeśli nie ma możliwości pozyskania standardowych próbek od domniemanego ojca lub od samego dziecka. Bardzo często badania na podstawie mikrośladów przeprowadza ojciec lub matka dziecka w tajemnicy – ma do tego prawo, ponieważ jest to badanie prywatne.

Na czym polega badanie mikrośladów?
Kiedy najlepiej zdecydować się na badanie mikrośladów?
Jaka jest cena badania mikrośladów?
Ile czeka się na wyniki badania mikrośladów?

Na czym polega badanie mikrośladów?

Badanie mikrośladów opiera się na skrupulatnej analizie DNA wyodrębnionego z dostarczonych do laboratorium próbek. Materiał musi pochodzić zarówno od domniemanego ojca, jak i od dziecka.

Kiedy najlepiej zdecydować się na badanie mikrośladów?

Na badanie mikrośladów można zdecydować się w dowolnej chwili – zarówno tuż po narodzinach dziecka, jak i po wielu latach. Im starsze będzie dziecko, tym trudniej będzie pozyskać mikroślady. Najczęściej badanie wykonuje się wówczas, kiedy dziecko jest małe – zdarzają się jednak przypadki, w których wątpliwości co do ojcostwa pojawiają się nawet po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności. Test na ojcostwo na podstawie mikrośladów zwykle jest jedyną opcją na przeprowadzenie analizy, jeśli matka lub ojciec dziecka nie wyrażają na nią zgody.

Jaka jest cena badania mikrośladów?

Badanie mikrośladów to analiza droższa niż badanie DNA przeprowadzane na podstawie standardowych próbek. Wymaga zastosowania specjalnej procedury wyodrębniania materiału genetycznego oraz wykorzystania innych odczynników chemicznych. Zazwyczaj za badanie na podstawie mikrośladów należy zapłacić 1300-1500 złotych, jednak cenniki to indywidualna kwestia ustalana przez dane laboratorium. Warto zapytać o cennik przed zleceniem wykonania badania.

Ile czeka się na wyniki badania mikrośladów?

Badanie mikrośladów wymaga zachowania specjalnych procedur, dlatego też na wynik czeka się nieco dłużej niż przy badaniu standardowym. Na ogół czas oczekiwania to 10-15 dni roboczych. Czas ten nalicza się od dnia, w których próbki zostaną dostarczone do laboratorium. Taki czas na dostarczenie wyników wyznacza sobie większość placówek.