Badania na ojcostwo – co wpływa na jakość i cenę badań?

Badania na ojcostwo są popularną częścią oferty laboratoriów, zajmujących się analizą genetyczną. Testy DNA zdobyły popularność, ponieważ materiał do badań można pobrać w domu, bez stresu i nerwów. Wynik jest gotowy już w 2 tygodnie od przesłania próbek. Dzięki temu można potwierdzić ojcostwo lub uniknąć płacenia alimentów na cudze dziecko.
Czy badania na ojcostwo mogą się mylić, Czy spożywane leki mogą zmienić wynik badania na ojcostwo, Co wpływa na cenę badania na ojcostwo,Co wpływa na jakość badania na ojcostwo

Czy badania na ojcostwo mogą się mylić?
Czy spożywane leki mogą zmienić wynik badania na ojcostwo?
Co wpływa na cenę badania na ojcostwo?
Co wpływa na jakość badania na ojcostwo?

Czy badania na ojcostwo mogą się mylić?

Nowoczesne badania DNA na ojcostwo mają bardzo wysoki wskaźnik wiarygodności, sięgający nawet 99%. Istnieje małe prawdopodobieństwo, że testy będą się mylić, chyba że pacjent świadomie prześle próbkę od innej osoby. Nawet w przypadku nieuważne pobieranego materiału do badania DNA – jeśli zostanie on zanieczyszczony innym materiałem DNA, wynik nie będzie zafałszowany. W takich przypadkach zgłaszana jest konieczność ponownego ich pobrania.

Czy spożywane leki mogą zmienić wynik badania na ojcostwo?

Leki stosowane w chorobach przewlekłych, jak i przyjmowane doraźnie, nie mogą mieć żadnego wpływu na wynik testu na ojcostwo. Analizie poddawane są bowiem markery genetyczne, które są niezmienne, bez względu na to, jakie leki bierzemy. Należą do materiału genetycznego, dlatego też ich kodu nie są w stanie zmienić żadne przyjmowane leki.

Co wpływa na cenę badania na ojcostwo?

Na ostateczną cenę badania na ojcostwo wpływa wiele czynników. Wśród nich warto wymienić typ pobranego materiału oraz metody stosowane w wykonywaniu analizy. Im większe nakłady pracy przy pobieraniu próbki ze strony laboratorium, tym wyższa jest również ostateczna cena badania DNA. Na cenę analizy z pewnością wpływa również sposób wykonywania badania ojcostwa oraz ilość markerów poddawanych analizie.

Co wpływa na jakość badania na ojcostwo?

Jakość testu na ojcostwo zależy już od laboratorium. Znaczenie ma pobranie oraz sposób zabezpieczenia próbek, przestrzeganie przepisów BHP oraz wykonanie samej analizy.Te wszystkie czynniki wpływają na końcowy efekt prac i tym samym na cenę testu na ojcostwo. Jeśli badanie jest przeprowadzone sumiennie i przy wykorzystaniu nowoczesnych metod to nie ma się co dziwić, że w parze z jakością będzie szła także cena.