Badania DNA na ojcostwo możliwe nawet po śmierci domniemanego ojca

ustalenie ojcostwa po śmierci ojca, badania dna na ojcostwo po śmierci ojcaBadania DNA rozwinęły się do tego stopnia, że testy na ojcostwo wykonywane są już nawet bez udziału domniemanego ojca, np. gdy ten zmarł. Co więcej, przy pomocy tego typu testów otrzymuje się tak samo pewny wynik, jak gdyby odbywały się one z udziałem osób żyjących.  Do przeprowadzenia pewnego testu DNA na ojcostwo laboratorium wykorzystuje 3 metody. To, którą z nich posługuje się w danym momencie zależy m.in. od płci osób uczestniczących w badaniu, w tym płci dziecka.

Badania DNA na ojcostwo po śmierci ojca z wykorzystaniem mikrośladów

Czyli wszelkich przedmiotów, których mężczyzna używał zanim zmarł i na których znajduje się jego DNA. Śladowe ilości swojego materiału genetycznego mógł on pozostawić np. na szczoteczce do zębów, maszynce do golenia, szklance, kubku, widelcu, na bieliźnie, zakrwawionym plastrze, jak również na wielu innych rzeczach osobistych, które należały do niego przed śmiercią. Z przedmiotów tych izoluje się następnie DNA mężczyzny, tworzy jego indywidualny profil genetyczny i zestawia z profilem dziecka. Jeśli oba profile będą się ze sobą pokrywać w określonych miejscach, oznacza to, że badane dziecko jest biologicznym synem lub córką badanego, zmarłego mężczyzny. Jeśli badania DNA na ojcostwo ujawnią zbyt wiele różnic w tych profilach – ojcostwo zostaje automatycznie wykluczone.

A co jeśli rodzina nie posiada żadnych przedmiotów należących do nieżyjącego krewnego? Czasem decyzja o wykonaniu badania na ojcostwo podejmowana jest przecież po dłuższym czasie, a nawet po latach. Wtedy trudno o zdobycie szczoteczki do zębów czy maszynki do golenia naszego zmarłego członka rodziny. Nie oznacza to jednak, że nie możemy ustalić, czy był on ojcem dziecka. W takim przypadku wystarczy pobrać próbki materiału genetycznego od któregoś z jego krewnych.

Badania DNA na ojcostwo poprzez analizę chromosomu Y

Dziedziczonego w identycznej formie przez każdego z męskich członków danej rodziny. U wszystkich mężczyzn, którzy są ze sobą spokrewnieni w prostej linii chromosom Y wygląda tak samo. Na podstawie jego analizy da się więc ustalić, czy poszczególne osoby łączy biologiczna więź. Badania ojcostwa można przeprowadzić tą metodą jednak tylko wtedy, kiedy dziecko jest chłopcem (dziewczynki nie posiadają chromosomu Y) i mamy dostęp do męskich przedstawicieli rodziny zmarłego, np. brata, ojca albo dziadka.

Badania DNA ojcostwa na postawie analizy statystycznej

Gdy rodzina nie posiada przedmiotów należących do zmarłego i nie można przeprowadzić analizy chromosomu Y, bo dziecko jest dziewczynką, laboratorium sięga po trzecią, równie skuteczną metodę badania DNA. Jest nią analiza statystyczna. Polega ona na tym, że od członków rodziny nieżyjącego mężczyzny, np. matki, siostry, innego z jego dzieci  (obojętnie jakiej są płci), pobiera się próbki DNA. Następnie ustala się ich profile genetyczne i porównuje z profilem dziecka. W trakcie badania laboratorium przeprowadza zaawansowaną analizę statystyczną, która pokazuje jak bardzo prawdopodobne jest, że badane osoby są ze sobą spokrewnione.