Badania DNA na ojcostwo – jak można je wykonać?

Badania DNA na ojcostwo mogą pomóc w ustaleniu lub wykluczeniu ojcostwa. Badania wykorzystywane są w sprawach o ustalenie alimentów, dziedziczenia czy ograniczenie praw rodzicielskich. Istnieje kilka metod na wykonywanie w Polsce analiz genetycznych – różnią się one sposobem wykonania oraz przeznaczeniem wyników.

Czy można zrobić badania DNA na ojcostwo przez internet, Czy badania DNA na ojcostwo można wykonać potajemnie, Czy badanie DNA na ojcostwo jest konieczne do zaprzeczenia ojcostwa, Czy przed alimentami należy zrobić badania DNA na ojcostwo

Czy można zrobić badania DNA na ojcostwo przez internet?
Czy badania DNA na ojcostwo można wykonać potajemnie?
Czy badanie DNA na ojcostwo jest konieczne do zaprzeczenia ojcostwa?
Czy przed alimentami należy zrobić badania DNA na ojcostwo?

Czy można zrobić badania DNA na ojcostwo przez internet?

Badania DNA na ojcostwo przez Internet to jedynie potoczne określenie. Drogą internetową można załatwić wszystkie formalności związane z zamówieniem i opłaceniem badania na ojcostwo oraz zamówieniem kuriera pod wskazany adres. Próbki można pobrać samodzielnie w otrzymując zestaw drogą online.

Czy badania DNA na ojcostwo można wykonać potajemnie?

Teoretycznie do wykonania testów na ojcostwo potrzebna jest zgoda obojga rodziców. W praktyce jednak badanie DNA zleca jeden rodzic lub nawet inni krewni dziecka. Laboratoria nie pytają wówczas o to, czy rodzice wyrazili zgodę na analizę, ponieważ badanie genetyczne jest wykonywane prywatnie. Nawet jeśli jeden z rodziców nie wyraża zgody na badanie, drugi może wykonać test na ojcostwo na podstawie mikrośladów (włosa, zużytej chusteczki czy smoczka) i nie musi o tym nikogo informować.

Czy badanie DNA na ojcostwo jest konieczne do zaprzeczenia ojcostwa?

Sądowe zaprzeczenie ojcostwa wymaga udowodnienia, że małżonek nie jest ojcem dziecka. Postępowanie może opierać się na zeznaniach stron i świadków, jednak kiedy sąd nie może wydać wyroku, może posiłkować się badaniami genetycznymi na ojcostwo. Są one zlecane przez sąd przy zachowaniu odpowiednich procedur – dopiero wówczas są uznawane za dowód w sprawie.

Czy przed alimentami należy zrobić badania DNA na ojcostwo?

Sprawy o ustalenie alimentów nie wymagają wykonywania testów DNA, chyba że są wyjątkowo skomplikowane i strony nie mogą dojść do porozumienia. Nigdy jednak sądy nie uznają testów DNA na ojcostwo wykonywanych prywatnie. Nawet jeśli wyniki zostaną dostarczone do sądu, nie będą uznane za dowód, chyba, że wstępny – mogą być sfałszowane przez którąś ze stron. Nie ma więc żadnego sensu, by wykonywać takie badania ojcostwa na własną rękę, za wyjątkiem testu na ojcostwo z procedurą sądową.