Badania DNA na ojcostwo – co musisz wiedzieć?

Badanie DNA na ojcostwo pozwala potwierdzić lub wykluczyć biologiczne ojcostwo, przy wykorzystaniu analizy materiału genetycznego. Aby wykonać badanie, najczęściej pobiera się próbkę materiału genetycznego zarówno od dziecka, jak i od ojca, którego ojcostwo zamierza się ustalić. Warto wiedzieć, że ojcostwo można także potwierdzić dzięki pobraniu próbki od najbliższej rodziny ze strony domniemanego ojca dziecka. Przygotowanie próbki jest proste – analizie można poddać różnego rodzaju materiały.

Jak wygląda anonimowe badanie DNA na ojcostwo, Dlaczego na wyniku anonimowego badania DNA na ojcostwo nie ma danych badanych osób, Jakie próbki zebrać do anonimowego badania DNA na ojcostwo, Jaki jest czas oczekiwania na wynik anonimowego badania DNA na ojcostwo

Jak wygląda anonimowe badanie DNA na ojcostwo?
Dlaczego na wyniku anonimowego badania DNA na ojcostwo nie ma danych badanych osób?
Jakie próbki zebrać do anonimowego badania DNA na ojcostwo?
Jaki jest czas oczekiwania na wynik anonimowego badania DNA na ojcostwo?

Jak wygląda anonimowe badanie DNA na ojcostwo?

Anonimowe wykonanie testu na ojcostwo w praktyce oznacza, że w dokumentacji w żadnej z rubryk nie podaje się danych osobowych takich jak imię, nazwisko czy PESEL domniemanego ojca. Jego wynik jest tak samo miarodajny jak testu na ojcostwo, w którym udostępnia się dane dziecka i ojca. W formularzu badania widnieją jedynie proste opisy takie jak “domniemany ojciec” czy “dziecko”, tak samo zostaną podpisane próbki poddane badaniu DNA na ojcostwo.

Dlaczego na wyniku anonimowego badania DNA na ojcostwo nie ma danych badanych osób?

Na wyniku nie pojawiają się dane badanych osób, dlatego, że nie zostały one podane na początku badania DNA. Wynik anonimowego testu DNA na ojcostwo będzie wyglądał dokładnie tak samo jak wynik badania z danymi – będzie zawierał profile genetyczne i analizę, ale zamiast imion i nazwisk umieszczone w nim zostaną określenia “domniemany ojciec”, “matka” oraz “dziecko”.

Jakie próbki zebrać do anonimowego badania DNA na ojcostwo?

Jako próbka z materiałem genetyczny może posłużyć na przykład włos z cebulką, wymaz z policzka czy nawet plamka krwi dziecka i ojca. Można także dostarczyć przedmiot, którego używała dana osoba – szklankę, chusteczkę, czy nawet niedopałek papierosa. Zobacz: Test na ojcostwo w oparciu o mikroślady

Jaki jest czas oczekiwania na wynik anonimowego badania DNA na ojcostwo?

Standardowo czas oczekiwania na wyniki anonimowego badania DNA na ojcostwo jest krótki. Czasem jest dostępny już po 3 dniach (gdy jako próbkę przekazano wymazy), a czasem trzeba poczekać do 10 dni (gdy analizie podlegały na przykład mikroślady).