Testy DNA na ojcostwo w Polsce

Test DNA na ojcostwo to popularna metoda na potwierdzenie lub wykluczenie ojcostwa. Mogą z niej korzystać osoby prywatne, dlatego też bez konieczności wnoszenia pozwu, da się ustalić ojcostwo dziecka. Oczywiście, jeśli jedna ze stron nie zgadza się na badanie DNA, pozostaje jedynie wstąpić na drogę sądową.

Czy prywatne testy DNA na ojcostwo są brane pod uwagę w sądzie, Czy można zrobić test DNA na ojcostwo domowym sposobem, Czy można zrobić bez problemu test DNA na ojcostwo w Polsce, Czy można zrobić test DNA na ojcostwo jeśli matka nie wyraża zgody

Czy prywatne testy DNA na ojcostwo są brane pod uwagę w sądzie?
Czy można zrobić test DNA na ojcostwo domowym sposobem?
Czy można zrobić bez problemu test DNA na ojcostwo w Polsce?
Czy można zrobić test DNA na ojcostwo jeśli matka nie wyraża zgody?

Czy prywatne testy DNA na ojcostwo są brane pod uwagę w sądzie?

Niestety, żaden prywatny test DNA na ojcostwo nie zostanie wzięty przez sąd jako dowód. Wartość dowodową mają jedynie badania na ojcostwo zlecane na wniosek sądu. Różnią się jedynie procedurą pobierania próbek oraz koniecznością potwierdzenia wyniku. W prywatnych testach na ojcostwo istnieje ryzyko oszustwa, dlatego też sąd nie może brać pod uwagę takich badań.

Czy można zrobić test DNA na ojcostwo domowym sposobem?

Domowy sposób wykonywania badań DNA to jedynie potoczne stwierdzenie. Do takich testów ojcostwa można pobrać próbki śliny w domu, a następnie odesłać je do laboratorium kurierem. Samo badanie jest wykonywane przez laborantów, a klient przyjmuje wynik testu na ojcostwo w formie online lub papierowej. Procedura jest uproszczona, jednak analizy nie da się wykonać samodzielnie.

Czy można zrobić bez problemu test DNA na ojcostwo w Polsce?

Badanie DNA na ojcostwo jest ogólnodostępne – nie ma problemu z wykonaniem badania u dziecka czy nawet osoby dorosłej. W każdym mieście można znaleźć laboratoria wykonujące badania genetyczne. Teoretycznie wymagana jest do tego celu zgoda rodziców, jednak laboratoria nie dochodzą czy taka zgoda faktycznie została wydana przez obie strony – wystarczy np. pozwolenie na badanie DNA wydane przez matkę dziecka.

Czy można zrobić test DNA na ojcostwo, jeśli matka nie wyraża zgody?

Jeśli matka nie wyraża zgody na badanie ojcostwa i sprawuje opiekę nad dzieckiem, ojciec lub inna osoba zainteresowana ustaleniem ojcostwa może wnieść pozew do sądu. Wówczas matka będzie musiała się zgodzić na badanie. Ojcowie szukają jednak innych metod i np. wykonują test na ojcostwo z mikrośladów i przesyłają próbki dyskretne do wykonania analizy. Wystarczy zużyta chusteczka czy włos dziecka, by dało się przeprowadzić analizę bez informowania o tym matki.