Test ojcostwa to jedyna pewna metoda na potwierdzenie lub wykluczenie ojcostwa, polegająca na analizie materiału genetycznego. Wiarygodność badania sięga 99%, dlatego wyniki testu DNA są uznawane jako dowód w sprawach sądowych. Badania mogą być wykonywane zarówno na zlecenie sądu, jak i w celach prywatnych.

Jaka jest wiarygodność testu ojcostwa? Czy dziecko może zrobić test ojcostwa? Czy test ojcostwa można zrobić po śmierci ojca? Czy dziadkowie mogą zlecić test ojcostwa?

Jaka jest wiarygodność testu ojcostwa?
Czy dziecko może zrobić test ojcostwa?
Czy test ojcostwa można zrobić po śmierci ojca?
Czy dziadkowie mogą zlecić test ojcostwa?

Jaka jest wiarygodność testu ojcostwa?

Wiarygodność testu na ojcostwo jest bardzo wysoka. W przypadku odpowiednio pobranych próbek sięga 99%. Tak wysoką wiarygodność mają badania na ojcostwo przeprowadzane na podstawie analizy 24 markerów genetycznych. Test DNA na ojcostwo może zostać jednak sfałszowany – wystarczy, że do analizy zostaną przekazane nieodpowiednie próbki. Z tego powodu do sądowych badań na ojcostwo materiał genetyczny pobierany jest przez personel medyczny, bezpośrednio w laboratorium.

Czy dziecko może zrobić test ojcostwa?

Badanie ojcostwa może zostać przeprowadzone również przez dziecko – wystarczy, że jest ono pełnoletnie. W innym przypadku do pobrania próbek w laboratorium konieczna będzie obecność obojga rodziców. Badanie DNA na ojcostwo może zlecić w imieniu dziecka jego opiekun, przesyłając odpowiednie próbki do laboratorium.

Czy test ojcostwa można zrobić po śmierci ojca?

Istnieją metody na wykonanie analizy DNA po śmierci ojca. Najprostszą metodą byłaby analiza mikrośladów – włosa, kawałka paznokcia czy materiału znajdującego się na maszynce do golenia. Nie zawsze jednak takimi mikrośladami dysponujemy. Możliwe jest jednak ustalenie ojcostwa na podstawie analizy materiału genetycznego dziecka z krewnymi domniemanego ojca. Im większa ilość bliskich krewnych podda się badaniu, tym większa będzie wiarygodność uzyskanego wyniku.

Czy dziadkowie mogą zlecić test ojcostwa?

Laboratoria nie nakładają ograniczeń względem tego, kto zleca badania genetyczne na ojcostwo. Mogą to być zarówno rodzice dziecka, jak i jego dziadkowie czy nawet osoby trzecie. Ważne jest jedynie przesłanie do analizy odpowiednich próbek oraz wniesienie opłaty za wykonanie badania. Wyniki zostaną przesłane pod wskazany adres – może być to miejsce zamieszkania dziadków.