Test na ojcostwo bez udziału matki?

Test na ojcostwo bez udziału matki?

test na ojcostwo bez udziału matki Mężczyźni rozważający poddanie się testowi na ojcostwo często zadają sobie pytanie: Czy takie badanie wymaga uczestnictwa matki? Do przeprowadzenia testu dla własnej wiedzy wystarczają zazwyczaj próbki  DNA ojca i dziecka. W przypadku uczestnictwa osoby niepełnoletniej potrzebna jest jednak zgoda rodziców lub prawnych opiekunów. Zleceniodawca musi też podpisać oświadczenie, że otrzymał właściwe zezwolenie. .

Nie ma jednak znaczenia czy odbyło się to w formie pisemnej czy ustnej. Laboratoria genetyczne i tak nie mają możliwości zweryfikowania prawdziwości podpisanego dokumentu.

test na ojcostwo bez udziału matki Testy na ojcostwo bez udziału matki pozwalają na jednoznaczne zaprzeczenie lub potwierdzenie biologicznego pokrewieństwa. Wykorzystywane obecnie metody pozwalają określić ojcostwo z zadziwiająco dużym prawdopodobieństwem. Badanie na ojcostwo jest w stanie zaprzeczyć ojcostwo na 100% lub je potwierdzić na ponad 99,99%. A jak to możliwe? Odpowiedź tkwi w genetyce. Każdy człowiek posiada swój własny, unikatowy zestaw DNA, który pełni funkcję nośnika informacji genetycznej. Natura w tym akurat przypadku okazała się wyjątkowo sprawiedliwa, gdyż połowę tego zestawu dziedziczymy po matce, a połowę po ojcu.

W kodzie genetycznym znajdują się miejsca charakterystyczne tylko dla nas samych, a nazywa się je układami niekodującymi lub markerami. Każdy marker oznacza się za pomocą dwóch liczb – po jednej od każdego z biologicznych rodziców. Analiza DNA w kierunku ustalenia spornego ojcostwa polega na zbadaniu tych właśnie markerów, a konkretnie na sprawdzeniu zgodności połowy liczb należących do dziecka z odpowiednią połową tych wartości u ojca. Na tej właśnie podstawie określa się wątpliwe pokrewieństwo między dwiema osobami.

Czasem włączenie materiału od matki jest konieczne…

Niekiedy dochodzi do sytuacji, w której włączenie materiału genetycznego matki okazuje się absolutną koniecznością. Przypadki, które przedstawię poniżej nie zdarzają się zbyt często, mimo wszystko warto o nich wspomnieć.

Pierwszym z nich jest chęć wykonania testu DNA o charakterze sądowym. Badanie tego rodzaju wymaga obecności co najmniej trzech osób, a więc ojca, dziecka oraz matki. Jest to warunek niezbędny, aby sądowy test na ojcostwo mógł dojść do skutku. Co więcej test wykonywany na potrzeby sądu wymaga potwierdzenia tożsamości wszystkich badanych osób. W tym celu jego uczestnicy muszą okazać właściwe dokumenty. Włączenie materiału genetycznego matki jest również niezbędne w sytuacji, gdy istnieje ryzyko, że ojcem może być jeden z dwóch blisko spokrewnionych mężczyzn (np. ojciec i syn, dwóch braci). Materiał genetyczny tych osób jest zwykle bardzo podobny, co może znacznie utrudnić jednoznaczne wskazanie faktycznego ojca. Mutacja genetyczna u dziecka lub potencjalnego ojca jest kolejną okolicznością, dla której włączenie materiału matki może okazać się niezbędne.

Więcej informacji:

.