Test DNA na ojcostwo – co należy wiedzieć?

Test DNA na ojcostwo pozwala zdobyć cenne informacje, które często odmieniają życie osób biorących w nim udział. Wraz z rozwojem nauki dostępność tego typu badań wciąż rośnie. Aktualnie można już przeprowadzić testy przed narodzinami dziecka oraz w przypadku, gdy nie ma możliwości pobrania materiału od domniemanego ojca.

Test DNA na ojcostwo - gdzie go zrobić, jakie są warunki, Jakie są korzyści z przeprowadzenia testu DNA na ojcostwo, Czy da się przeprowadzić test DNA na ojcostwo z genotypu krewnych zmarłego ojca, Czy można zrobić test DNA na ojcostwo przy okazji amniopunkcji

Test DNA na ojcostwo – gdzie go zrobić, jakie są warunki?
Jakie są korzyści z przeprowadzenia testu DNA na ojcostwo?
Czy da się przeprowadzić test DNA na ojcostwo z genotypu krewnych zmarłego ojca?
Czy można zrobić test DNA na ojcostwo przy okazji amniopunkcji?

Test DNA na ojcostwo – gdzie go zrobić, jakie są warunki?

Test na ojcostwo przeprowadzany jest przez doświadczonych specjalistów w akredytowanych laboratoriach z przestrzeganiem wielu procedur. Materiał do badań na ojcostwo może zostać pobrany po za placówką, jednak odpowiednie warunki zebrania próbek maksymalnie zwiększają jakość przeprowadzanych badań. Do testu zaleconego przez sąd materiał musi zostać pobrany przez pracowników instytutu a podczas tego sporządza się protokół. Indywidualne badania DNA na ojcostwo może zlecić tylko osoba, która ukończyła 18 lat, zarówno kobieta jak i mężczyzna.

Jakie są korzyści z przeprowadzenia testu DNA na ojcostwo?

Wyniki testu na ojcostwo pozwalają na sądowe przyznanie opieki nad dzieckiem czy np. nakazanie płacenia alimentów pozwalającej na dobrej jakości życia. Dzięki badaniu można rozwiać nurtujące wątpliwości. Dzięki temu badaniu DNA z bardzo dużym prawdopodobieństwem można także wykluczyć ojcostwo, jeśli doszło do zdrady. Pozwala także potwierdzić pokrewieństwo wnuków i dziadków, jeśli rodzice nie żyją.

Czy da się przeprowadzić test DNA na ojcostwo z genotypu krewnych zmarłego ojca?

Standardowe testy genetyczne na ojcostwo wykorzystują próbki pochodzącego od przypuszczalnego ojca dziecka. W wyniku zdarzeń losowych mężczyzna może umrzeć zanim zostanie zlecone badanie ojcostwa. Gdy niemożliwe jest pobranie materiału od domniemanego ojca można użyć genotypu krewnych zmarłego. Jeśli dziecko jest chłopcem można przeprowadzić analizę chromosomu Y. Można wtedy pobrać próbki od męskich członków rodziny zmarłego. Chromosom Y przekazywany jest z pokolenia na pokolenie tylko przez mężczyzn. Bardzo zbliżone profile genetyczne np. między wnukiem a dziadkiem pozwalają potwierdzić lub wykluczyć ojcostwo. Można także ustalić profil innych najbliższych krewnych, jeśli sprawa dotyczy dziewczynki. Użycie analizy matematycznej pozwala określić prawdopodobieństwo biologicznego spokrewnienia.

Czy można zrobić test DNA na ojcostwo przy okazji amniopunkcji?

Amniopunkcja należy do najczęściej przeprowadzanych inwazyjnych badań prenatalnych. W jego trakcie pobiera się próbkę płynu owodniowego. Badanie wykonywane pomiędzy 8 a 19 tygodniem ciąży oprócz określenia prawdopodobieństwa chorób genetycznych pozwala ustalić ojcostwo przed narodzeniem dziecka, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Dość wysokie koszty amniopunkcji i możliwe powikłania takie jak uszkodzenie łożyska powodują, iż decyzja o jego wykonaniu powinna zostać dobrze przemyślana.