Sposoby realizacji badania na ojcostwo

Badania na ojcostwo można wykonać na kilka sposobów. Istotne jest to, iż rodzaj wykonywanego testu genetycznego na ojcostwo nie ma żadnego wpływu na uzyskany wynik. Wystarczy wykonać je raz w życiu, aby rozwiać wszelkie swoje wątpliwości.

Jak wygląda realizacja badania na ojcostwo drogą wysyłkową?
Jak wygląda realizacja badania na ojcostwo przez punkt pobrań?
Jak wygląda realizacja badania na ojcostwo w aptece?
Jak wygląda realizacja badania na ojcostwo przez sąd?

Jak wygląda realizacja badania na ojcostwo drogą wysyłkową?

Realizacja badania na ojcostwo drogą wysyłkową polega na zamówieniu próbek. Następnie wystarczy postępować zgodnie z załączoną instrukcją w celu pobrania materiału genetycznego. To nic skomplikowanego. Można specjalnym patyczkiem potrzeć wewnętrzną stronę policzka albo zabezpieczyć włosy wraz z cebulkami, paznokcie ze skórkami czy też ślady nasienia. Mikroślad może znajdować się też na szczoteczce do zębów, smoczku itd. Przygotowany przedmiot musi posiadać jak największą ilość DNA danej osoby, którą chce się zbadać. Ostatnim krokiem jest wysłanie pakietu wymazówek. To rozwiązanie jest jednym z najlepszych i komfortowych, ponieważ do jego realizacji nie trzeba specjalnie nigdzie udawać się.

Jak wygląda realizacja badania na ojcostwo przez punkt pobrań?

Badanie na ojcostwo w punkcie pobrań polega na udaniu się osób, które wezmą w nim udział to wybranej placówki po umówieniu terminu. Dzięki temu nie trzeba będzie czekać w kolejce. Pobranie wymazu jest bezbolesne. Po upływie zalecanego czasu można odebrać wyniki testu na ojcostwo. Czas oczekiwania zwykle wynosi od kilku dni do kilku tygodni.

Jak wygląda realizacja badania na ojcostwo w aptece?

Badanie ojcostwa w aptece realizuje się poprzez zamówienie zestawu do wykonania badania DNA. Analiza następuje potem w laboratorium genetycznym. Po zakupie zestawu można już pobrać próbki od osób, które mają zostać zbadane. Następnym etapem jest wypełnienie specjalnego formularza badania i odesłanie wszystkiego do wskazanego laboratorium.

Jak wygląda realizacja badania na ojcostwo przez sąd?

Badanie ojcostwa przez sąd rozpoczyna się najpierw od przesłuchania wszystkich stron. Sądowe ustalenie ojcostwa następuje przez przeprowadzenie badania genetycznego zgodnie z odpowiednimi procedurami. Wyznaczona osoba przez biegłego sądowego odpowiada za pobranie próbek do przeprowadzenia badania na ojcostwo. Dodatkowo, w trakcie trwania tej czynności muszą być dwoje bezstronnych świadków. Po wszystkim trzeba spisać protokół. Analizę laboratoryjną przeprowadza się w laboratorium genetyki sądowej. Wynik podpisuje biegły sądowy.