Pewność co do ojcostwa

Dzięki postępowi technicznemu można w łatwy sposób ustalić kto jest biologicznym ojcem danego dziecka. Pozwala to wyjaśnić wiele kwestii, takich jak płacenie alimentów, czy dowiedzenie zdrady partnera. Dzięki temu można zadbać o jasność sytuacji i zyskać spokój oraz równowagę w rodzinie.

Jak się robi badanie na ojcostwo, Kiedy najwcześniej można zrobić badanie na ojcostwo, Czy można zrobić darmowe badanie na ojcostwo, Jak wygląda wynik badania na ojcostwo

Jak się robi badanie na ojcostwo?
Kiedy najwcześniej można zrobić badanie na ojcostwo?
Czy można zrobić darmowe badanie na ojcostwo?
Jak wygląda wynik badania na ojcostwo?

Jak się robi badanie na ojcostwo?

Do wykonania testu na ojcostwo nie potrzeba orzeczenia sądowego. Aby badanie mogło zostać przeprowadzone, najpierw należy pobrać wymazy od matki, dziecka oraz przypuszczalnego ojca. Zestawy do pobierania wymazu można nabyć w wybranych aptekach, bądź wykonać ten zabieg w laboratorium. Próbki są następnie badane przez pracowników laboratorium poprzez poddawanie ich działaniu odczynników. W ten sposób uwalniany jest materiał DNA, a jego cechy mogą być w ten sposób porównane z materiałami od innych osób.

Kiedy najwcześniej można zrobić badanie na ojcostwo?

Prywatne badanie na ojcostwo może być zrobione praktycznie w każdej chwili – wystarczy zamówić zestaw z apteki, a następnie odesłać próbki do laboratorium. W przypadku dziecka które jeszcze się nie narodziło, test na ojcostwo można wykonać po upłynięciu 8 tygodnia ciąży. W tym celu pobiera się krew przyszłej mamy, ponieważ zawiera ona materiał genetyczny dziecka. Po upłynięciu 15 tygodnia ciąży można również użyć do tego celu płynu owodniowego matki.

Czy można zrobić darmowe badanie na ojcostwo?

Testy DNA na ojcostwo nie są refundowane przez NFZ, więc należy zapłacić zarówno za każdy zestaw do pobierania próbek, jak i badania w laboratorium. W wyjątkowych przypadkach, kiedy badanie DNA na ojcostwo jest zlecone przez sąd, a domniemany ojciec nie ma środków finansowych na jego sfinansowanie, test może być zrealizowany ze środków publicznych. Również w przypadku, kiedy dziecko mieszka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, strony nie ponoszą opłaty za badanie ojcostwa.

Jak wygląda wynik badania na ojcostwo?

Po wykonaniu pracy w laboratorium, rezultaty przesyłane są zainteresowanym stronom. Wyniki testu na ojcostwo mają postać raportu, gdzie są zawarte informacje na temat materiału genetycznego badanych osób, profile genetyczne oraz dane dotyczące osób prowadzących test DNA. Na podstawie zebranych danych z badania oblicza się prawdopodobieństwo zgodności materiałów genetycznych. Ojcostwo zostaje potwierdzone, kiedy rezultat prawdopodobieństwa wynosi powyżej 99,9999%.