Badanie na ojcostwo – podstawowe informacje.

Badanie na ojcostwo w postaci testu DNA to obecnie jedna z najpewniejszych metod ustalenia ojcostwa. Daj ono jednoznaczną i pewną odpowiedź czy mężczyzna jest biologicznym ojcem dziecka czy nie.

Jak zrobić badanie na ojcostwo, Czy badanie na ojcostwo można zrobić na NFZ, Kto płaci za badanie na ojcostwo, Czy można odmówić badania na ojcostwo

Jak zrobić badanie na ojcostwo?
Czy badanie na ojcostwo można zrobić na NFZ?
Kto płaci za badanie na ojcostwo?
Czy można odmówić badania na ojcostwo?

Jak zrobić badanie na ojcostwo?

Dla celów prywatnych test na ojcostwo wykonać można nawet w domu. Materiał do badań DNA stanowi wymaz z błony śluzowej policzka, który pobiera się od ojca i dziecka. Pobranie materiału jest całkowicie bezinwazyjne. Jeśli badanie DNA na ojcostwo zostało zlecone przez sąd musi zostać wykonane w laboratorium w obecności matki dziecka. Jeśli uzyskanie wymazu od ojca nie jest możliwe, to dla celów badania ojcostwa można użyć przedmiotów, które mogą zawierać tzw. mikroślady czyli np. włosów, szczoteczki do zębów, chusteczki etc.

Przeczytaj więcej: Testy na ojcostwo z próbek dyskretnych

Czy badanie na ojcostwo można zrobić na NFZ?

W ramach NFZ można wykonać tylko i wyłącznie badania dla celów medycznych. Badania takie mają za zadanie wykrywanie chorób, ocenę stanu zdrowia pacjenta oraz jego poprawę. Testy DNA na ojcostwo nie są wykonywane ze wskazań zdrowotnych, tak więc nie ma podstaw by były refundowane.

Kto płaci za badanie na ojcostwo?

Jeśli test ojcostwa jest wykonywany przez prywatnego zleceniodawcę, to własnie on płaci za badanie na ojcostwo. W przypadku spraw sądowych, zależy to od tego czy badanie genetyczne na ojcostwo jest inicjatywą jednej ze strony czy zostaje wykonane na zlecenie sądu. W pierwszym przypadku również płaci zleceniodawca, chyba że strony postępowania ustalą inaczej. W drugim o tym kto ponosi koszt testu na ojcostwo decyduje sąd – zazwyczaj jest to strona przegrana. Chociaż czasami, chociażby ze względu na trudną sytuację finansową przegranego, sędzia może zadecydować o innym podziale kosztów badania na ojcostwo.

Czy można odmówić badania na ojcostwo?

Wydany w trakcie postępowania sądowego nakaz przeprowadzenia testów genetycznych na ojcostwo nie jest wiążący, a jego niewykonania nie ma żadnych prawnych konsekwencji. Próba zmuszenia domniemanego ojca do poddana się takiemu badaniu może zostać uznana za naruszenie nietykalności cielesnej. Z drugiej strony sad może potraktować odmowę jako świadome utrudniania zebrania materiału dowodowego, co może negatywnie wpłynąć na wiarygodność osoby, która badania odmawia.