Jaka jest różnica pomiędzy testem prywatnym a sądowym?

Testy na ojcostwo, niezależnie od tego czy wykonują je Państwo dla celów prywatnych czy na potrzeby sądowe, dają tak samo wiarygodny i pewny wynik.  Próbki, które dostarczane są do naszego laboratorium przechodzą przez te same etapy analizy, stąd też wynik badania jest identyczny. Jedyna różnica polega w samym pobraniu materiału. Test na ojcostwo dla celów prywatnych jest mniej sformalizowany, a materiał do badania można pobrać samodzielnie w domu za pomocą specjalnego zestawu próbek. Zestaw taki przesyłamy Państwu pocztą. Można go też kupić w wybranych aptekach na terenie Poznania.

Prywatne testy na ojcostwo

sample_imgZe względu na to, że w prywatnych testach na ojcostwo nie ma konieczności udziału świadków pobrania materiału, jak również weryfikacji tożsamości uczestników, ich wynik nie posiada wartości dowodowej dla sądu. Niemniej jednak bardzo często nasi klienci wykorzystują rezultat tych badań jako dowód wstępny. Nierzadko bywa nawet tak, że sąd podejmuje swoje decyzje wyłącznie na ich podstawie , o ile żadna ze stron nie zakwestionuje wyników testu.

Sądowy test na ojcostwo

geny_antybiotykiZ kolei przy badaniach ojcostwa wykonywanych dla sądu materiał pobierany jest w placówce medycznej, gdzie dodatkowo obecni są świadkowie. Sporządzany jest również protokół z pobrania materiału. W badaniu sądowym udział powinny wziąć 3 osoby:  potencjalny ojciec, matka oraz dziecko. Każda z osób badanych musi okazać aktualny dokument tożsamości. Do badania o charakterze sądowym dołączana jest również opinia biegłego sądowego.

.

Więcej informacji:

 

.

powrót[/button
]