Czym jest test na ojcostwo?

Jak wygląda realizacja testu na ojcostwo drogą wysyłkową, Jak wygląda realizacja testu na ojcostwo przez punkt pobrań, Jak wygląda realizacja testu na ojcostwo w aptece, Jak wygląda realizacja testu na ojcostwo przez sądTest na ojcostwo można wykonać na zlecenie prywatne lub na wniosek sądu. Jego celem jest potwierdzenie lub zaprzeczenie ojcostwa.

Jak wygląda realizacja testu na ojcostwo drogą wysyłkową?
Jak wygląda realizacja testu na ojcostwo przez punkt pobrań?
Jak wygląda realizacja testu na ojcostwo w aptece?
Jak wygląda realizacja testu na ojcostwo przez sąd?

Jak wygląda realizacja testu na ojcostwo drogą wysyłkową?

Zestaw do samodzielnego pobrania próbek można zamówić online. W opakowaniu dołączona jest szczegółowa poprawnego pobrania wymazu z wewnętrznej strony policzka. Aby wyniki były wiarygodne, nie zaleca się spożywania posiłków minimum godzinę przed planowanym pobraniem. Zalecenia te skracają się w przypadku dzieci do pół godziny. Za pomocą specjalnych patyczków należy pobrać z wewnętrznej strony policzka. Wymaz dokładnie zapakować i odesłać do laboratorium na wskazany adres.

Jak wygląda realizacja testu na ojcostwo przez punkt pobrań?

W punkcie pobrań test na ojcostwo wykonuje wyznaczona do tego osoba, np. pielęgniarka. Pobiera wymaz z wewnętrznej strony policzka od osób zainteresowanych. Procedura wymaga zgody od wszystkich prawnych opiekunów dziecka, jak i sporządzenia stosownego protokołu ze zdarzenia.

Jak wygląda realizacja testu na ojcostwo w aptece?

Test na ojcostwo można również wykonać, kupując test w aptece. W zestawie znajdują się wymazówki, którymi pobieramy materiał genetyczny. Całość pakujemy i wysyłamy do laboratorium.

Jak wygląda realizacja testu na ojcostwo przez sąd?

Sądowe ustalenie ojcostwa wymaga spełnienia określonych procedur sądowych. W badaniu na ojcostwo uczestniczą wszystkie osoby zainteresowane: domniemany ojciec, dziecko oraz matka. Wynik sądu może też potwierdzać lub wykluczać macierzyństwo. Każdy z nich potwierdza swoją tożsamość odpowiednimi dokumentami. Próbki materiałów genetycznych  pobiera osoba wyznaczona przez sąd. Pobraniu przyglądają się bezstronni świadkowe. Z wydarzenia sporządzany jest protokół. Test na ojcostwo realizowany z polecenia sądu polega również na pobraniu materiału genetycznego z wewnętrznej strony policzka.  Próbka przesyłana jest do laboratorium genetyki sądowej, w którym jest analizowana.  Wynik otrzymuje dodatkowo ekspertyzę doświadczonego biegłego sądowego.