Czy test na ojcostwo może dać błędny wynik?

czy test na ojcostwo może dać błędny wynik, czy testy DNA mogą się mylićBadanie DNA na ojcostwo wykonuje się w celu potwierdzenia lub wykluczenia biologicznego pokrewieństwa między mężczyzną a dzieckiem, jego wynik jest zatem źródłem niezwykle istotnych informacji, mogących zaważyć na całym przyszłym życiu. Laboratoria genetyczne zapewniają o wysokiej skuteczności swoich badań DNA. Czy rezultat testu w kierunku ustalenia ojcostwa jest rzeczywiście aż tak pewny i niepodważalny? TAK!

100% pewność wyniku!

czy test na ojcostwo może dać błędny wynik, czy testy DNA mogą się mylićUstalenie ojcostwa jest następstwem szeregu zaawansowanych procesów, których przeprowadzenie wymaga nie tylko ogromnej wiedzy i doświadczenia, ale też specjalistycznego sprzętu. Prawidłowo wykonane badanie albo wykluczy ojcostwo na 100%, albo je potwierdzi z prawdopodobieństwem wynoszącym ponad 99,99%.Taki wynik uznaje się za ojcostwo praktycznie dowiedzione. Zarówno prywatne, jak i sądowe testy na ojcostwo polegają, oczywiście w dużym uproszczeniu, na porównaniu pozyskanych w trakcie badania profili genetycznych. Próbkę do testu na ojcostwo stanowi z kolei wymaz w wewnętrznej strony policzka. Można go pobrać samodzielnie lub udać się w tym celu do najbliższej placówki medycznej.

Pozyskane wymazy trafiają następnie do laboratorium, gdzie podlegają już szczegółowej analizie. Jeśli dostarczony przez klienta materiał zostanie pobrany nieprawidłowo, będzie niskiej jakości lub też będzie pochodził od dwóch różnych osób, wówczas klient zostanie poproszony o przygotowanie kolejnych próbek. Nad całym procesem czuwa oczywiście zespół wykwalifikowanych pracowników. Nie ma zatem możliwości, aby otrzymany wynik badania na ojcostwo był błędny lub niewiarygodny.

Do realizacji testu DNA na ojcostwo wystarczą zwykle próbki pochodzące od ojca i dziecka. Czasem dochodzi jednak do sytuacji kiedy otrzymany rezultat okazuje się niejednoznaczny, a więc i taki, który określi ojcostwo z mniejszym prawdopodobieństwem. Dzieje się tak np. wtedy, gdy w grę wchodzi ojcostwo dwóch mężczyzn pozostających ze sobą w bliskim pokrewieństwie. W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem będzie włączenie do badania ojcostwa trzeciej osoby, a mianowicie matki dziecka.

Laboratoria genetyczne, podobnie jak wszystkie inne placówki tego typu, mają obowiązek przestrzegania określonych procedur, podlegają też ścisłym kontrolom prowadzonym przez zewnętrzne instytucje. Każdy etap badania odbywa się pod czujnym okiem doświadczonego personelu, którego zadaniem jest dopilnowanie, aby cały test przebiegał bez najmniejszych zakłóceń.

 

Więcej informacji:

.