Badanie macierzyństwa – jak można je wykonać?

Jak wykonać badanie macierzyństwa, Jak zlecić badanie macierzyństwa, Czy badanie macierzyństwa można wykonać w przychodni, Czy można ustalić macierzyństwo z procedurą sądowąBadanie macierzyństwa jest takim samym typem analizy, co badanie ojcostwa. W ostatnich latach rośnie popularność badania wykonywanego przez kobiety. Analizę genetyczną wykorzystuje się w celu określenia macierzyństwa kobiety i dziecka rozdzielonego przed wielu laty czy w przypadku istnienia ryzyka zamiany noworodka w szpitalu. Chociaż takie sytuacje są rzadkie to nie można ich wykluczyć. Kiedy istnieją jakiekolwiek wątpliwości, rozwiać je może właśnie badanie macierzyństwa.

Jak wykonać badanie macierzyństwa?
Jak zlecić badanie macierzyństwa?
Czy badanie macierzyństwa można wykonać w przychodni?
Czy można ustalić macierzyństwo z procedurą sądową?

Jak wykonać badanie macierzyństwa?

Badanie macierzyństwa wykonuje się na kilka sposobów – najczęściej w tym celu pobiera się wymaz z wewnętrznej strony policzka od domniemanej matki oraz od dziecka – ta wersja badania jest najtańsza. Analiza może opierać się na innym typie próbek np. na krwi żylnej lub dotyczyć tzw. mikrośladów. W zależności od sposobu badania DNA może różnić się cena oferowana przez laboratorium.

Jak zlecić badanie macierzyństwa?

Badanie macierzyństwa można zlecić w bardzo prosty sposób – wystarczy udać się do laboratorium lub jego placówki partnerskiej. Wiele osób zleca badania poprzez stronę internetową, wykorzystując w tym celu dostępny formularz. Wystarczy wypełnić w formularzu dane i wybrać odpowiedni typ badania, a zestaw pobraniowy może zostać dostarczony pod wskazany adres.

Czy badanie macierzyństwa można wykonać w przychodni?

Badanie macierzyństwa wykonuje się wyłącznie w placówkach laboratoriów genetycznych – są one położone na terenie całego kraju. Wiele z nich oferuje możliwość wykonania badań również w placówkach partnerskich. Nie ma możliwości wykonania analizy genetycznej w zwykłej przychodni, jeśli nie ma w niej laboratorium genetycznego. Tego typu badania nie są bowiem realizowane w ramach NFZ.

Czy można ustalić macierzyństwo z procedurą sądową?

Istnieje możliwość ustalenia macierzyństwa z procedurą sądową w ramach prowadzonego postępowania. Jeśli sąd zaleci wykonanie badań to należy przy zachowaniu odpowiednich procedur zgłosić się na nie – dotyczy to dziecka oraz domniemanej matki. Nie można nikogo przymusić do badania – odmowa wykonania analizy na zlecenie sądu stawia jedną ze stron w złym świetle, co może mieć znaczący wpływ na wyrok oraz ponoszenie kosztów sądowych.