Badania DNA na ustalenie pokrewieństwa

pokrewienstwoBadania DNA mają zastosowanie nie tylko przy testach na ojcostwo. Wykorzystywane są również w bardziej skomplikowanych przypadkach,  np. wtedy gdy: nie  jest możliwe włączenie do badania materiału od ojca, kiedy badamy dwóch mężczyzn potencjalnie z tej samej linii męskiej lub kiedy chcemy ustalić czy rodzeństwo posiada tego samego biologicznego ojca. Poniżej prezentujemy Państwu przypadki, które jesteśmy w stanie przeanalizować:

.

Badanie chromosomu Y

To badanie ma zastosowanie wtedy, kiedy chcemy ustalić czy dwóch mężczyzn jest ze sobą spokrewnionych w prostej linii męskiej. Analiza tego typu wykorzystuje fakt, iż chromosom Y przekazywany jest wyłącznie z ojca na syna i przez wiele pokoleń nie ulega zmianie, stąd też idealnie nadaje się do określenia czy dwóch badanych mężczyzn jest ze sobą spokrewnionych.

Badanie chromosomu Y stosuje się w takich sytuacjach jak:

      • Analiza dwóch braci pod kątem posiadania tego samego biologicznego ojca
      • Analiza bratanka i wujka (brata ojca), w celu określenia pokrewieństwa między nimi

Badanie chromosomu Y nie ma natomiast zastosowania w sytuacji, kiedy dwóch potencjalnych ojców jest ze sobą spokrewnionych. Test nie jest wówczas w stanie wydać jednoznacznej opinii.

Badanie rodzeństwa

Kiedy nie mają Państwo możliwości włączenia do badania DNA materiału od potencjalnego ojca, a konieczne jest ustalenie czy całe rodzeństwo pochodzi od tego samego biologicznego ojca, wówczas przeprowadza się badanie autosomalnego DNA (tak jak w przypadku testów na ojcostwo), po to aby ustalić profile genetyczne poszczególnych osób i następnie wykonać specjalistyczną analizę statystyczną. Ta druga analiza, wykorzystująca skomplikowane algorytmy, określa prawdopodobieństwo pokrewieństwa między badanymi osobami. Jeśli badamy trójkę rodzeństwa, wówczas możliwe jest uzyskanie wyniku z prawdopodobieństwem ponad 95%.

Badanie dziadków i wnuków

Takie badanie ma zastosowanie wtedy, kiedy dziecko jest płci żeńskiej (nie jest możliwe przeprowadzenie analizy chromosomu Y, gdyż dziewczynki go nie posiadają).

Do badania DNA włącza się materiał od wnuczki oraz babci i dziadka. Badanie to wykonuje się analogicznie do metody opisywanej w punkcie 2. Czułość takiego testu sięga również ponad 95%.

Jeśli są Państwo zainteresowani jednym z powyższych badań, prosimy o skontaktowanie się z naszymi konsultantami, którzy przekażą Państwu informacje nie tylko o cenie badania, ale również indywidualnie przeanalizują Państwa sytuację i doradzą jakie osoby najlepiej jest włączyć do analizy, tak aby uzyskać najwyższą czułość badania przy zachowaniu możliwie najniższych kosztów. Nasi konsultanci dostępni są:

.

 

powrót