Badania DNA – w jakich sytuacjach są przydatne?

w jakich sytuacjach są przydatne badania dnaDziś badania DNA wykorzystywane są nie tylko przez policję czy naukowców. Każdy z nas może zdecydować się na ich realizację – w celu ustalenia ojcostwa albo pokrewieństwa lub po to, żeby sprawdzić predyspozycje do zachorowania bądź wykryć chorobę.

Badania DNA – sprawdzenie ojcostwa i pokrewieństwa

Żeby wykluczyć lub potwierdzić ojcostwo albo pokrewieństwo, najlepiej wykonać właśnie badania DNA. Na podstawie dowolnej próbki z materiałem genetycznym – np. wymazu, maszynki do golenia, pestki z arbuza, plamy krwi, włosów z cebulkami, nadgryzionego ciastka – można sprawdzić, czy dane osoby są ze sobą biologicznie spokrewnione. To pozwala na zawsze uzyskać spokój i unormować prawną sytuację rodziny.

Badania DNA – postawienie diagnozy

Badania DNA wykorzystuje się do diagnozowania różnych wad i chorób wrodzonych. Przykładem może być badanie kariotypu, dzięki któremu można postawić diagnozę pod kątem zespołu Turnera, Downa i wielu innych schorzeń. Dzięki badaniom genetycznym można wykryć też np. zespół Gilberta czy hemochromatozę pierwotną.

Badania DNA – określenie predyspozycji genetycznych

Obecność określonych genów, czyli predyspozycji genetycznych do zachorowania, nie oznacza choroby. Wskazuje jednak, że istnieje większe ryzyko do jej wystąpienia. Dzięki tej wiedzy można szybciej rozpocząć profilaktykę. Przykładowo: jeśli dana osoba ma konkretne geny odpowiadające za celiakię, może zachorować teraz albo w przyszłości. Choroba może jednak w ogóle się nie uaktywnić.

Oceń