Zidentyfikowano 31 genów związanych z rakiem nerki

rak nerki a geny Dzięki badaniom genomowym przeprowadzonym na 72 pacjentach z rakiem jasnokomórkowym nerki (ang. clear cell renal cell carcinoma, skrót ccRCC), naukowcom z Florydy udało się zidentyfikować aż 31 genów odgrywających kluczowe kluczową w rozwoju tego nowotworu. O rezultatach badań amerykańskich specjalistów można przeczytać w czasopiśmie Oncotarget.

Zamieszczony w nim artykuł obejmuje szczegółową analizę odnoszącą się do roli ekspresji genów w powstawaniu raka jasnokomórkowego, który dotyczy 80% wszystkich nowotworów nerek u ludzi.

Jak to jest z rakiem nerki?

Rak nerki jest jednym z 10 najczęściej występujących nowotworów w Stanach Zjednoczonych. Szacuje się, że tylko w tym roku zapadnie na niego 60 000 osób z czego umrze aż 13 000. Prognozy dla pacjentów w początkowym stadium choroby są stosunkowo dobre. W znacznie gorszej sytuacji znajdują się osoby w zaawansowanym stadium nowotworu oraz te, u których doszło do przerzutów. Zaobserwowano u nich bowiem znaczną oporność na zastosowane leczenie. W rezultacie pięcioletnia przeżywalność wśród tych pacjentów wynosi mniej niż 10%.

Podczas realizowanych badań naukowcy pobrali próbki od 72 pacjentów. Wśród nich znajdowały się osoby ze zdiagnozowanym rakiem nerki oraz osoby zdrowe. W trakcie analizy skupili się oni na poszukiwaniu zjawiska nadekspresji genów lub zbyt małego poziomu ekspresji. Początkowo eksperci znaleźli aż 6 000 takich genów. W kolejnym kroku ograniczyli tę liczbę do 195, a w końcowym etapie wyodrębnili 31 genów sprzyjających rozwojowi choroby.

Odkrycie tej właśnie grupy genów ma kluczowe znaczenie w identyfikacji ścieżek rozwoju opisanego nowotworu. Specjaliści wyrażają nadzieję, że ułatwi to opracowanie skuteczniejszych metod leczenia, które wpłynęłyby na poprawę rokowania u chorych ze zdiagnozowanym ccRCC. Jest to niezwykle ważne z uwagi na fakt, że stosowane dotychczas metody terapeutyczne są często dla pacjentów bardzo toksyczne.

Rate this post