Badania DNA to specjalistyczne testy, które dają odpowiedź na wiele pytań i wątpliwości. Dzięki nim możliwe jest ustalenie lub wykluczenie pokrewieństwa, identyfikacja osobnicza, wykrycie chorób genetycznych czy predyspozycji i skłonności do zachorowań, jak również wczesne ustalenie leczenia i zapobiegania rozwoju powikłań.

Do najbardziej popularnych badań genetycznych można zaliczyć badania na:

Jaki jest koszt testów DNA?
Co wpływa na koszt testów DNA?
Kto ponosi koszty za testy DNA?
Jaki jest koszt testu DNA na ojcostwo?

Jaki jest koszt testów DNA?

Koszt testów DNA jest uzależniony od wielu czynników, które mają znaczący wpływ na cenę badania DNA. Wyróżniając najpopularniejsze badania należy spodziewać się kosztów w wysokości od kilkuset do 1500 zł. Dokładne i precyzyjne badania posiadające dodatkowe opcje, pozwolą w dokładny i sprecyzowany sposób określić wyniki i ustosunkować się do nich.

Co wpływa na koszt testów DNA?

Koszt badań DNA uzależniony jest od wielu czynników i elementów, a na jego wpływ mają przede wszystkim:

  • rodzaj badań,
  • rodzaj pakietu – standardowy, rozszerzony,
  • dodatkowe badania,
  • czas oczekiwania na wynik,
  • dodatkowe konsultacje lekarskie,
  • wiek badanego,
  • itp.

Zamawiając standardowe pakiety oraz podstawowe zestawy, niekiedy konieczne jest wykonanie dodatkowych badań, a także konsultacje i ustalenie leczenia ze specjalistą.

Kto ponosi koszty za testy DNA?

Badania DNA to testy, które nie są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wszystkie wykonywane działania są odpłatne i pełne koszty ponosi za nie odbiorca. Wykonywanie testów genetycznych związane jest z wyborem odpowiednie płatnego pakietu.

Jaki jest koszt testu DNA na ojcostwo?

Badania na ojcostwo, to jedne z najbardziej popularnych testów DNA. Wykonanie ich pozwala określić lub wykluczyć pokrewieństwo, a ich wynik niejednokrotnie jest rozwiązaniem sporów sądowych. Koszt pakietów pozwalających ustalić ojcostwo uzależniony jest m.in.: od rodzaju zestawu, badania, wieku dziecka – badania prenatalne, badania niemowlaków i inne. Ceny badania na ojcostwo mogą wynosić od kilkuset do ok. 1500 zł.