bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Regulamin

DEFINICJE
 • Serwis internetowy centrumdna.pl – strona internetowa działający pod adresem https://centrumdna.pl, sprzedający usługi znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;
 • Oddział laboratoryjny – fizyczny oddział laboratoryjny, znajdującej się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzający badania genetyczne zlecane na podstawie próbek dostarczanych przez Klientów;
 • Klient – osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów poprzez serwis internetowy centrumdna.pl;
 • Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Czas realizacji zlecenia – czas, w jakim laboratorium CentrumDNA wykona dane badanie, liczony jako dni robocze od momentu dostarczenia pobranego materiału do laboratorium;
 • Czas realizacji zamówienia – czas w jakim CentrumDNA dostarczy do Klienta zamówiony przez niego zestaw. Czas liczony jest od dnia złożenia zamówienia do momentu dostarczenia zestawu pod wskazany przez Klienta adres;
 • Zestaw – wymazówki lub probówki służące do pobrania materiału genetycznego Klienta, niezbędne do przeprowadzenia badania genetycznego, przesyłane do Klienta wraz z formularzami zlecenia badania;
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży usług na odległość za pośrednictwem serwisu internetowego i/lub drogą telefoniczną, określające rodzaj i liczbę usług.
 • Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez centrumdna.pl, polegająca na przeprowadzeniu badania genetycznego na podstawie próbek pobranych przez Klienta za pomocą zestawu przesyłanego do Klienta przez centrumdna.pl.
 • Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
 • Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Stron, nieoczekiwane oraz niemożliwe do uniknięcia lub zapobieżenia mu (np. strajki, wojny, rozruchy, zamieszki społeczne, powodzie, pożary, trąby powietrzne).
 • Kodeks cywilny – ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • System płatności Dotpay.pl – platforma internetowa umożliwiająca dokonywanie rozliczeń kartami kredytowymi lub e-przelewami (tzw. szybki przelew).
 • Firma Kurierska – niezależnie działająca firma spedycyjna, dostarczająca przesyłki pomiędzy centrumdna.pl a Klientem z gwarantowanym czasem doręczenia.
INFORMACJE OGÓLNE
 1. Sprzedaż wysyłkowa w serwisie działającym pod adresem centrumdna.pl prowadzona jest przez testDNA Laboratorium Sp. z o. o., wpisany do Rejestru Przedsiębiorców, Krajowego Rejestru Sądowego dla m. Katowice- Wschód pod numerem 0000485925, Regon 243413225, NIP 634-282-27-48 z siedzibą przy ul. Słonecznej 4, 40-135 Katowice.
 2. testDNA Laboratorium Sp. z o.o. poprzez serwis dostępny pod adresem centrumdna.pl prowadzi sprzedaż usług z zakresu ustalenia ojcostwa i pokrewieństwa. Klient dokonujący zakupu wybranej usługi otrzymuje od centrumdna.pl zestaw do pobrania materiału genetycznego- niezbędny do realizacji usługi.
 3. testDNA Laboratorium Sp. z o. o. przyjmuje zamówienia za pośrednictwem:
  – strony centrumdna.pl
  – telefonicznie: pod numerem 534 942 008 (pon.- pt. w godz. 8:00 – 17:00)
  – mailowo: laboratorium@centrumdna.pl , w czacie rozmowy na czacie on-line z konsultantem,
 4. Po złożeniu zamówienia przez Internet Klient dostaje e-mailem informację o jego otrzymaniu przez sklep. Zamówienia telefoniczne i pocztowe nie są dodatkowo potwierdzane.
 5. Prawidłowe złożenie zamówienia w serwisie centrumdna.pl przez klienta  jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży, zobowiązującej centrumdna.pl do wykonania zamówionych usług, a Klienta do dokonania opłaty za zakupioną usługę.
 6. Podstawowym warunkiem realizacji zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, wybór formy płatności i potwierdzenie złożenia zamówienia, poprzez przesłanie zamówienia.
 7. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej https://centrumdna.pl. Klient składa zamówienie, wskazując na usługę, którą jest zainteresowany, za pomocą opcji „zamów”, a następnie wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.
 8. Zamówienie zostanie dostarczone do Klienta na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
 9. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności towaru. W przypadku niedostępności całości zamówienia lub części usług objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 10. centrumdna.pl jest upoważnione do odmowy realizacji zamówienia jeśli Klient nie dokona opłaty z tytułu zamówionej usługi. W przypadku odmowy realizacji zamówienia centrumdna.pl poinformuje Klienta drogą elektroniczną, telefoniczną lub listowną o tym fakcie.
 11. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności realizowanego za pośrednictwem osób trzecich (w tym systemie płatności Dotpay.pl), centrumdna.pl nie jest związany złożonym zamówieniem do czasu uzyskania potwierdzenia dokonania przez Klienta płatności.
 12. centrumdna.pl może odmówić wykonania złożonego zamówienia, jeśli formularz zamówienia został wypełniony błędnie, lub jeśli centrumdna.pl poweźmie uzasadnione obawy co do tego, iż zamówienie zostało złożone w związku z nieuprawnionym wpływem przetwarzania danych przez systemy informatyczne.
 13. centrumdna.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędne złożenie zamówienia lub błędne wypełnienie formularzy, jeśli błędy te wynikają z działań lub zaniechań osób trzecich.
 14. Klient – za zgodą centrumdna.pl może dokonać korekty zamówienia w czasie przed wysłaniem zestawu. Zmiany mogą dotyczyć: rezygnacji z całości zamówienia bądź jego części, a także zmiany w adresie dostawy zamówienia pocztą lub za pośrednictwem kuriera, bądź też zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji Klienta wraz z podpisaną przez niego fakturą korygującą wystawioną przez testDNA Laboratorium Sp. z o.o. Zwrot należności nastąpi na konto Klienta, z którego płatność została dokonana. Jeżeli Klient nie posiada własnego konta bankowego należność zostanie zwrócona przekazem pocztowym na adres przez niego wskazany.
 15. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży (paragon, rachunek, faktura). Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta usługi są skompletowane i gotowe do wysłania.
 16. Wszystkie ceny usług wyrażone są w walucie polskiej (PLN).
 17. Wszystkie ceny usług podane są w kwotach brutto.
 18. centrumdna.pl jest upoważnione do zmiany ceny usług oferowanych w serwisie centrumdna.pl. W przypadku zmiany ceny usług już zamówionych Klient nie zostanie obciążony dodatkowymi kosztami wynikającymi ze zmiany ceny usługi w trakcie jej realizacji.
 19. Promocje w serwisie  centrumdna.pl nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi   inaczej.
PŁATNOŚĆ ZA USŁUGI
 1. Zapłaty za usługę, która ma być dostarczona na terenie Polski można dokonać:

  a) za pobraniem – zapłata następuje gotówką przy odbiorze listonoszowi lub w urzędzie pocztowym lub kurierowi, przy przesyłce kurierskiej, w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w serwisie centrumdna.pl

  b)przelewem internetowym z konta bankowego Klienta- realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez serwis centrumdna.pl potwierdzenia poprawnego wykonania płatności;

  c) poprzez system płatności Dotpay.pl.

2. Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane tylko przelewem bankowym lub przez system płatności Dotpay. Realizacja zamówienia następuje po otrzymaniu przez centrumdna.pl potwierdzenia dokonania przez Klienta opłaty za zakupioną usługę. Wszystkie bankowe koszty transakcji ponosi Klient.

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
 1. Od wybranego sposobu dostarczenia przesyłki i formy płatności zależy czas realizacji zamówienia.
 2. Czas realizacji zamówienia jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili dostarczenia Klientowi zamówionych zestawów, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Standardowy czas realizacji wynosi 2-7 dni robocze.
 3. Zamówienie na terenie Polski może być realizowane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej pod wskazany w formularzu zamówieniowym adres pocztowy.
DOSTAWA
 1. Przesyłki dostarcza:

a) Poczta Polska – przesyłka pocztowa priorytetowa (awizowana),
b) Firma Kurierska – przesyłka kurierska (awizowana).

2. Czas oczekiwania na dostawę jest zależny od wybranego sposobu dostarczenia przesyłki:

a) W przypadku Poczty Polskiej, na ogół czas dostarczenia przesyłki wynosi od 2 do 7 dni.
b) W przypadku przesyłek dostarczanych przez firmę kurierską czas oczekiwania na przesyłkę wynosi 1 dzień roboczy, pod warunkiem, że zamówienie zostanie zrealizowane do godz. 15 poprzedniego dnia roboczego. Kurier dostarcza przesyłki wyłącznie w godzinach 9:00 – 17:00.

3. Koszty dostawy uzależnione są od wybranego sposobu dostawy i płatności. Wszystkie obowiązujące stawki przewoźników podane są w trakcie składania zamówienia.

4. Serwis internetowy centrumdna.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

REKLAMACJE I ZWROTY
 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny” Klient może zrezygnować z towaru kupionego poprzez serwis internetowy centrumdna.pl bez podania przyczyny w ciągu 14 dni, od daty odebrania przesyłki.
 2. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wówczas, gdy zestaw nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zestawy zafoliowane muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu.
 3. Zwracany zestaw należy odsyłać razem z dokumentem sprzedaży otrzymanym wraz z nim. Serwis internetowy centrumdna.pl gwarantuje zwrot kwoty równej cenie zestawu. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 21 dni roboczych od otrzymania zwrotu oraz podpisanej przez Klienta faktury korygującej. Zwrot nastąpi przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Koszt odesłania zestawu nie podlega zwrotowi.
 4. Jeżeli po otrzymaniu zestawu Klient znajdzie w nim wady techniczne lub widoczne naruszenie przesyłki, powinien odesłać go przesyłką pocztową nie później niż w ciągu 21 dni od daty otrzymania, pod adres: Centrum Logistyczne – CentrumDNA, ul. Słoneczna 4, 40-135 Katowice.
 5. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.
 6. Zestaw z wadą techniczną zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu),centrumdna.pl zwróci Klientowi równowartość ceny zestawu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie zestawy do wyboru.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Usługi prezentowane na stronach serwisu internetowego centrumdna.pl nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego.
 2. Serwis Internetowy centrumdna.pl dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie realizacji zamówienia.
 3. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.
 4. Podstawą jakichkolwiek roszczeń stron wynikających z przepisów prawa, jest potwierdzenie zamówienia dostarczone Klientowi wraz z zamówionym zestawem.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 6. Serwis internetowy centrumdna.pll zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie https://centrumdna.pl.
 7. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.
 8. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

https://centrumdna.pl/wp-content/uploads/2020/06/large_blue_triangle_01.png

WIĘCEJ BADAŃBadania genetyczne w CentrumDNA

Testy na ojcostwo
Ustalenie ojcostwa nigdy nie było prostsze. Wykonaj badanie i zyskaj bezcenną pewność.
Nietolerancje pokarmowe
Ciągłe wzdęcia i zaparcia? Odkryj wroga w jedzeniu.
Test zdrady
Prosty sposób na sprawdzenie wierności partnerki - nawet w 24 godziny.
Test na raka jelita grubego
Pragniesz cieszyć się życiem jak najdłużej, ale obawiasz się kolonoskopii? Wykonaj ColoAlert!

ZAREZERWUJ TERMINUmów wizytę w domu lub w placówce

Chcesz umówić się na badanie? Wypełnij formularz, a my do Ciebie oddzwonimy i wszystko zorganizujemy.

Szybkie terminy badań

Wizyta nawet następnego dnia!

Bezpłatne konsultacje

Tel. 534 942 008

UMÓW WIZYTĘ

  Administratorem Twoich danych osobowych będzie testDNA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Feliksa Bocheńskiego 38 A, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001091570, NIP: 634-282-27-48, Regon: 243413225. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych znajdziesz w polityce prywatności

  Book your visit

   Administratorem Twoich danych osobowych będzie testDNA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Feliksa Bocheńskiego 38 A, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001091570, NIP: 634-282-27-48, Regon: 243413225. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych znajdziesz w polityce prywatności

   https://centrumdna.pl/wp-content/uploads/2020/06/large_blue_triangle_02.png
   https://centrumdna.pl/wp-content/uploads/2020/04/home_experience_07.jpg
   https://centrumdna.pl/wp-content/uploads/2020/04/home_experience_08.jpg
   https://centrumdna.pl/wp-content/uploads/2020/04/home_experience_02.jpg
   https://centrumdna.pl/wp-content/uploads/2020/04/home_experience_04.jpg
   https://centrumdna.pl/wp-content/uploads/2020/04/experience_02.png

   LIST OF ALLFrequently Asked Questions

   What products are cosmetics?

   Podcasting operational change management inside of workflows to establish a framework. Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail. Keeping your eye on the ball while performing a deep dive on the start-up mentality to derive convergence on cross-platform integration.

   Collaboratively administrate empowered markets via plug-and-play networks. Dynamically procrastinate B2C users after installed base benefits. Dramatically visualize customer directed convergence without revolutionary ROI.

   Is animal testing legally required?

   Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination. At the end of the day, going forward, a new normal that has evolved from generation X is on the runway heading towards a streamlined cloud solution. User generated content in real-time will have multiple touchpoints for offshoring.

   What are the alternatives to testing?

   Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition. Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment.

   Where is animal testing safe?

   Collaboratively administrate empowered markets via plug-and-play networks. Dynamically procrastinate B2C users after installed base benefits. Dramatically visualize customer directed convergence without revolutionary ROI.