Rak prostaty u młodych mężczyzn wynikiem mutacji genetycznych?

geny a rak prostatyW ciągu ostatnich 20 lat liczba młodych mężczyzn zapadających na raka prostaty wzrosła prawie 6-krotnie.
Co więcej według najnowszej analizy przeprowadzonej przez naukowców University of Michigan Comprehensive Cancer Center nowotwór ten wydaje się być znacznie bardziej agresywny w przypadku młodych pacjentów. Zaczęto się więc zastanawiać co może być przyczyną takiego stanu rzeczy. 

U młodych rak rozwija się szybciej…

Większość chorych, ciepiących na raka prostaty, to osoby między 70. a 80. rokiem życia. Nowotwór ten rozwija się zwykle dość wolno, dlatego też nawet osoby w podeszłym wieku mogą znajdować się we wczesnym stadium choroby. W efekcie śmierć pacjenta jest spowodowana inną przyczyną, niekoniecznie związaną z rakiem. Zauważono jednak, że kiedy rak gruczołu krokowego dotyka młodego mężczyznę, jego rozrost bywa znacznie gwałtowniejszy. Szybko powiększające się guzy mogą zostać niezauważone podczas standardowych badań, gdyż czas poprzedzający moment pojawienia się pierwszych objawów jest zazwyczaj bardzo krótki. Naukowcy zadawali sobie więc pytanie dlaczego tak się dzieje.

Artykuł opublikowany w czasopiśmie Nature Reviews: Urology podaje przykład Petera Richa, który miał zaledwie 59 lat kiedy zdiagnozowano u niego 4 stadium nowotworu prostaty. Jego PSA (antygen, którego wysoki poziom może sugerować chorobę nowotworową gruczołu krokowego) wynosiło 9, a choroba dała przerzuty do żeber, kręgosłupa i węzłów chłonnych. Długość życia pacjentów znajdujących się w tak zaawansowanym stadium nowotworu wynosi przeważnie mniej niż 3 lata.

Wszystkiemu winne mutacje genetyczne?

Aby lepiej zrozumieć mechanizmy powstawania tego groźnego nowotworu specjaliści przyjrzeli się DNA uzyskanemu z tkanek pobranych od pacjentów w wieku 61 lat, u których zdiagnozowano zaawansowaną postać raka. Ich celem było znalezienie wszelkich czynników genetycznych, a więc i dziedzicznych mutacji, decydujących o jego agresywności w tak młodym wieku. Okazało się, że mężczyźni, u których w rodzinach występował już wcześniej wspomniany nowotwór są obarczeni dwu- a nawet trzykrotnie większym ryzykiem zachorowania. W przypadku opisywanego pacjenta na raka prostaty cierpiał brat, kuzyn oraz wujek.

Z najnowszej analizy – której rezultaty opublikowano w wyżej wymienionym czasopiśmie – wynika, że u młodych mężczyzn z nowotworem we wczesnym stadium rozwoju stwierdzono obecność dużo większej liczby mutacji niż u osób w starszym wieku. Wyniki te zwracają uwagę na potrzebę prowadzenia szczegółowego wywiadu z pacjentem, obejmującym całą historię choroby jego rodziny.

Szacuje się, że tylko w tym roku na nowotwór gruczołu krokowego zapadnie ponad 241 tysięcy Amerykanów, 10% z nich będzie się znajdować we wczesnym stadium raka. Obecnie największym wyzwaniem specjalistów jest więc odpowiedź na pytanie o to, kto jest najbardziej narażony na jego agresywną odmianę.