Co dzieje się z Twoimi próbkami w laboratorium?

co się dzieje z próbkami po przyjściu do laboratorium

Każdy etap pracy w laboratorium wykonujemy zgodnie z normami ISO 17025. Dzięki temu możemy zagwarantować Ci w 100% pewny i wiarygodny wynik.

Pobrany i zabezpieczony przez Ciebie materiał genetyczny niezależnie od tego czy jest w formie wymazu z policzka czy w formie innych próbek śladowych przechodzi przez te same etapy laboratoryjne po to aby ostatecznie uzyskać informację dotyczącą Twojego ojcostwa.

Jak sam widzisz w badaniach DNA można przebadać każdą próbkę, która zawiera DNA. Czy jest to wymaz z policzka, guma do żucia, niedopałki papierosa czy szklanki, z której piła dana osoba, DNA tam zawarte zazwyczaj nadaje się do badania na ojcostwo. Zabezpieczony materiał po dostarczeniu do laboratorium jest na początku ewidencjonowany. Twojemu zleceniu nadawany jest indywidualny numer zlecenia jak również każda z próbek, którą dostarczasz uzyskuje swój własny numer.

Pierwszy etap badania – izolacja DNA

Z dostarczonych przez Ciebie próbek izolujemy DNA. Oznacza to, że przez serię różnych działań przerywamy struktury komórek i wyciągamy z nich DNA. DNA w takiej postaci służy jako punkt wyjścia do dalszych etapów badania ojcostwa. Ilość DNA uzyskana na tym etapie jest niewystarczająca, aby móc przeprowadzić badanie stąd konieczne jest zwiększenie jego ilości.

Drugi etap badania- namnażanie DNA (reakcja PCR)

co się dzieje z próbkami po przyjściu do laboratorium

Laboratorium stosuje najlepszy sprzęt.

Reakcja PCR, która jest tutaj stosowana to jedno z ważniejszych odkryć w genetyce – potocznie nazywana jest genetyczną kopiarką. Dzięki niej jesteśmy w stanie zwielokrotnić ilość DNA uzyskanego na etapie izolacji, a tym samym móc przeprowadzić pełną analizę DNA, dysponując ponad 1000 krotnie większą ilością DNA niż na początku badania DNA na ojcostwo. Twórcy tej metody wykorzystali fakt, że nasze DNA to dwie nici połączone ze sobą specjalnymi wiązaniami. Te dwie nici tworzą wzór helisy wszystkim dobrze znany z podręczników biologii. Nici DNA mają zdolność rozłączania i ponownego schodzenia  się ze sobą przy zmianie temperatur. I takie właśnie zjawisko wykorzystuje się w reakcji PCR. Przez wzrosty i spadki temperatury w otoczeniu gdzie dostępne są dodatkowo materiały koniecznie do budowy nici DNA (nukleotydy, enzymy, jony wspomagające proces), możliwie jest zwielokrotnienie ilości DNA konieczne do przeprowadzenia ostatniego etapu badania.

.

Trzeci etap badania- elektroforeza kapilarna

Jest to proces praktycznie zautomatyzowany, który odbywa się w urządzeniu nazywanym sekwenatorem. Dzięki niemu następuje rozdział cząsteczek w zależności od ich wielkości. W wyniku tej analizy uzyskujemy profil genetyczny danej osoby.

Etapy poza laboratoryjne

co się dzieje z próbkami po przyjściu do laboratoriumEtap laboratoryjny kończy się w momencie uzyskania surowych danych, które następnie są analizowane przez doświadczonego pracownika. Laborant w tym przypadku korzysta także z profesjonalnych programów do obróbki danych uzyskanych z elektroforezy kapilarnej. Automatyzacja tego etapu gwarantuje, że ryzyko błędu ludzkiego jest praktycznie równe zeru.

Przeanalizowane dane następnie wykorzystywane są w analizie statystycznej, która ma na celu obliczenie prawdopodobieństwa ojcostwa w danym przypadku. Analiza statystyczna określa tzw. miarę wartości dowodu. Wyniki badania ojcostwa, które uznawane są za pewne to takie, które potwierdzają ojcostwo z prawdopodobieństwem ponad 99,9999% lub wykluczają je w 100%.