Geny odpowiedzialne za białaczkę

Geny odpowiedzialne za białaczkęJak sugerują wyniki badań przeprowadzonych przez naukowców z Ohio, za rozwój ostrej białaczki szpikowej (ALM) odpowiadają dwa geny. Przyczyniają się one do szybkiego rozwoju choroby, a tym samym wpływają na zmniejszenie przeżywalności wśród pacjentów. Ostra białaczka szpikowa jest chorobą nowotworową krwi. Przeważnie dotyka osób starszych, a średni wiek pacjenta wynosi ok. 66 lat.

.

American Cancer Society szacuje, że w 2014 roku na tę chorobę zapadnie ok. 18 tysięcy osób, a liczba zgonów może sięgać nawet 10 tysięcy.

Wszystkiemu winien jeden gen

Naukowcy odkryli, że do rozwoju ostrej białaczki szpikowej przyczynia się gen zwany BAALC (ang. Brain and Acute Leukemia, Cytoplasmic), wewnątrz którego znajduje się mniejszy gen znany z kolei jako mikroRNA-3151, również niezwykle aktywny w tej odmianie białaczki. Zbadanie tych dwóch genów pozwoliło nie tylko poznać przyczynę rozwoju nowotworu, ale ułatwiło także prace nad przygotowaniem leku, który mógłby go zahamować.

Choć wyniki badań podpowiadają, że za powstanie AML odpowiedzialne są oba geny,  to prawdziwym motorem napędzającym chorobę jest właśnie miR-3151. Naukowcy  podkreślają, że to wysoka ekspresja genu (procesu umożliwiającego odczyt informacji genetycznej) miR-3151, a nie BAALC jest wynikiem gwałtownego rozwoju tego raka krwi, tak źle rokującego dla pacjentów. Aby sprawdzić w jakim stopniu wysoka aktywność opisanych genów przyczynia się do powstania nowotworu, naukowcy posłużyli się wychodowanymi wcześniej komórkami pochodzącymi od ludzi oraz myszy. Ich celem było ukazanie w jaki sposób geny z grupy mikroRNA wchodzą w interakcję z innymi. W rezultacie tych badań znaleźli oni gen pobudzający rozwój AML. Dzieje się tak poprzez blokowanie tzw. genów supresowych TP53, a więc tych, które w normalnych warunkach hamują procesy wzrostu i różnicowania się  podejrzanych komórek, przez co dzielą się one i rosną znacznie szybciej niż zwykle. Badania udowodniły, że szkodliwy gen w ten sam sposób pobudza również wzrost komórek czerniaka, tak więc może on sprzyjać rozwojowi tzw. guzów litych.

Wyniki testów przedstawionych przez naukowców z Ohio ujawniły także, że specjalny związek chemiczny zwany bortezomibem przyczynia się do zmniejszenia nadekspresji szkodliwego genu, dzięki czemu jego zastosowanie można uznać za potencjalną metodę leczenia ostrej białaczki szpikowej.