Epigenetyczne czynniki zaburzeń neuropsychiatrycznych

Wpływ genów na zaburzenia neuropsychiatryczneWadliwa sygnalizacja dopaminy zmienia poziom aktywności blisko 2 000 genów znajdujących się w korze przedczołowej. Zmiany te mogą doprowadzić do złożonych zaburzeń neuropsychiatrycznych – informują naukowcy z UC Irvine. Zaobserwowane zjawisko ma charakter epigenetyczny i jest pierwszym solidnym dowodem na to, że nieprawidłowości w działaniu dopaminy mogą mieć wpływ na funkcjonowanie tych obszarów mózgu.

 

Wyniki badań prowadzonych przez Emilliana Borrielli’ego – profesora mikrobiologii i genetyki molekularnej na UCI – ukazały się na łamach internetowego czasopisma Molecular Psychiatry.

Geny uzależnione od poziomu dopaminy?

Geny, które wiązano wcześniej z rozwojem chorób psychicznych wydają się być uzależnione od ilości dopaminy w wybranych miejscach naszego mózgu. Eksperymenty dowodzą, że wpływające na aktywność genów zmiany poziomu tej substancji są skutkiem zjawisk epigenetycznych, nie mających jednak żadnego związku z powstaniem mutacji w DNA.

Dopamina jest neuroprzekaźnikiem działającym w różnych częściach mózgu, uwalnianym przez neurony ośrodkowego układu nerwowego. Odpowiada ona np. za odczuwane przez nas emocje. Zaistnienie wszelkich modyfikacji w obrębie systemu dopaminergicznego może mieć odzwierciedlenie w procesach poznawczych, ruchowych, hormonalnych, jak również emocjonalnych. Nadmiar dopaminy jest odpowiedzialny za wystąpienie objawów neuropsychiatrycznych.

Kierowany przez Borrelli’ego zespół dążył do uzyskania odpowiedzi na pytanie o skutki utrudnienia sygnalizacji neuroprzekaźnika. W tym celu naukowcy przeprowadzili liczne badania z udziałem mysich modeli, którym brakowało receptorów dopaminy w neuronach śródmózgowia. Pojawienie się mutacji doprowadziło do istotnych zmian ekspresji genów w mózgu, a w szczególności w korze przedczołowej. Zaobserwowano znaczny spadek poziomu ekspresji ponad 2 000 genów. Podjęte działania wywołały u testowanych gryzoni zachowania psychotyczne.

Specjaliści widzą potrzebę prowadzenia dalszych badań w tym zakresie. Być może wskażą one zupełnie nowe podejście do leczenia różnych chorób psychicznych człowieka.