Długowieczność zapisana w genach

długowieczność zapisana w genachW białych krwinkach 115-letniej kobiety znaleziono aż 400 mutacji genetycznych. Jak podkreślają naukowcy, taki wynik  może stanowić odpowiedź na pytanie o granice ludzkiego życia. Wystąpienie mutacji genetycznych wiązano dotychczas z procesami rozwoju nowotworów, jednak jak twierdzą badacze mutacje zachodzące w białych krwinkach wcale nie muszą być szkodliwe.

Rola krwiotwórczych komórek macierzystych

Krew jest stale uzupełniana przez krwiotwórcze komórki macierzyste, znajdujące się wewnątrz szpiku kostnego, które w wyniku licznych podziałów dają początek nowym komórkom krwi. Dzielące się komórki mogą jednak ulegać licznym mutacjom genetycznym. Wiele z nich występuje np. u pacjentów ze zdiagnozowanym rakiem krwi.

“Zmęczenie” komórek macierzystych sprzyja długiemu życiu?

Kobieta, która oddała swoje ciało do celów naukowych, a która zmarła w 2005 roku była jeszcze przed śmiercią uważana za najstarszą kobietę na świecie. W jej białych krwinkach zidentyfikowano setki mutacji, tolerowanych jednak przez organizm i nie wywołujących choroby. Wyniki testu dały naukowcom możliwość nowego spojrzenia na pojęcie długowieczności oraz granic ludzkiego życia.

Ku zaskoczeniu badaczy okazało się, że krew obwodowa zmarłej kobiety pochodziła wyłącznie z dwóch aktywnych krwiotwórczych komórek macierzystych (przy 1300 aktywnych). Ponadto odkryli oni, że telomery w jej komórkach krwi były wyjątkowo krótkie. A czym są właściwie telomery? Telomery to charakterystyczne struktury znajdujące się na końcach chromosomów, chroniące je przed uszkodzeniem, które ulegają skracaniu za każdym razem gdy komórka dzieli się. Krótkie telomery mogą świadczyć o tym, że większość komórek macierzystych – osiągając maksymalną granicę podziału – po prostu obumarło „z wyczerpania”.

Naukowcy podkreślają konieczność prowadzenia dalszych badań w tym zakresie. Pozwoli to stwierdzić czy takie właśnie „zmęczenie” komórek macierzystych sprzyja długowieczności.