Test na ojcostwo - sądowy dla klientów indywidualnych, Test na ojcostwo - sądowy ustalający ojcostwo, pokrewieństwo dla Organów Procesowych, Test na ojcostwo - anonimowy bez danych osobowych, Test na ojcostwo - prywatny z danymi osobowymiDzięki osiągnięciom biologii molekularnej i podstawowym prawom genetyki możliwe jest ustalenie, z bardzo dużym prawdopodobieństwem, ojcostwa. Test na ojcostwo można wykonać dla celów własnych, jak i na zlecenie sądu.

Test na ojcostwo – sądowy dla klientów indywidualnych
Test na ojcostwo – sądowy ustalający ojcostwo, pokrewieństwo dla Organów Procesowych
Test na ojcostwo – anonimowy bez danych osobowych
Test na ojcostwo – prywatny z danymi osobowymi

Test na ojcostwo – sądowy dla klientów indywidualnych

Test na ojcostwo, zlecony przez sąd, odbywa się w placówce medycznej w obecności lekarza lub diagnosty, którzy posiadają upoważnienie od biegłego sądowego. Przed pobraniem wymazu weryfikowane są dokumenty tożsamości. Test DNA na ojcostwo przeprowadzony na zlecenie sądu obejmuje trzy zainteresowane osoby: ojca, dziecko i matkę dziecka (chyba że matka zmarła lub miejsce jej pobytu nie jest znane). Podczas pobrania próbek, sporządzany jest protokół, który stanowi dokument dla sądu. Na dokumencie muszą się znaleźć podpisy wszystkich uczestników spotkania.

Test na ojcostwo – sądowy ustalający ojcostwo, pokrewieństwo dla Organów Procesowych

Materiał do badań, pobierany przez wykwalifikowanych pracowników IGS, to wymaz z wewnętrznej strony policzka. Pobierany jest od matki, dziecka i domniemanego ojca. Test genetyczny na ojcostwo może odbywać się na terenie całej Polski, w tym również w szpitalach, zakładach karnych, domach osób przewlekle chorych czy poza granicami kraju. Test DNA na ojcostwo jest całkowicie bezbolesny i nieinwazyjny, dlatego nie ma żadnych ograniczeń wiekowych do przeprowadzania go u dzieci.

Test na ojcostwo – anonimowy bez danych osobowych

Anonimowe pobranie bez podawania danych osobowych dotyczy przypadków, gdy test na ojcostwo wykonywany jest dla osobistej wiedzy klienta. W tej sytuacji pobranie materiału do badań DNA przeprowadzane jest samodzielnie w domu. Jest ono całkowicie bezbolesne i niezwykle łatwe, polega na potarciu wewnętrznej strony policzka specjalną wymazówką, która znajduje się w zestawie testu na ojcostwo. Wynik testu dostępne są do 10 dni roboczych.

Test na ojcostwo – prywatny z danymi osobowymi

Test na ojcostwo można też wykonać dla celów prywatnych, ale podając swoje dane osobowe. Test można wykonać w laboratorium lub w domu.