Chroniczny ból może mieć podłoże genetyczne

ból przewlekły a geny Czy zastanawiałeś się kiedyś dlaczego niektórzy ludzie wydają się mieć większą tolerancję na ból od innych? Najnowsze wyniki badań zaprezentowane na 66. corocznej konferencji Amerykańskiej Akademii Neurologicznej w Filadelfii wskazują, że odpowiedzi na to  trudne pytanie należy szukać w genetyce.

 .

Czym są bóle przewlekle?

W normalnych warunkach odczuwanie bólu jest zwykle reakcją naszego układu nerwowego, wskazującą, że w organizmie mogło dojść do jakiegoś uszkodzenia. Kiedy czujemy ból może to np. oznaczać, że zraniliśmy się. Ból przewlekły, czyli inaczej chroniczny występuje wtedy, gdy sygnały bólowe z mózgu wysyłane są ciągle, w efekcie czego dolegliwość ta ma charakter stały i może trwać tygodnie, miesiące, a nawet lata.

Przyczyną powstawania chronicznego bólu  może być zarówno zapalenie stawów, rozwijający się w organizmie nowotwór, zakażenie, a nawet drobny uraz, taki jak skręcenie kostki. Co więcej zdarza się, że tego rodzaju dolegliwości bólowe dotyczą osób, u których nie stwierdzono żadnych chorób, lub które wcale nie doznały urazu. Ludzie cierpiący na przewlekły ból mogą skarżyć się na dolegliwości różnych części ciała, występujących jednak w tym samym czasie (np. na ból głowy i krzyża jednocześnie). Przewlekłemu bólowi często towarzyszy także zespół chronicznego zmęczenia, endometrioza, ból układu ruchu zwany fibromialgią, zapalenie jelit, śródmiąższowe zapalenie pęcherza, problem ze stawami, czy ból w okolicach narządów płciowych (wulwodynia).

Lekarze mają różne podejście do leczenia przewlekłego bólu. Leczenie farmakologiczne, stymulacja elektryczna, zabiegi chirurgiczne – to najczęstsze metody, których zastosowanie zależy od konkretnego przypadku. Niektórzy lekarze do leczenia tego rodzaju dolegliwości wykorzystują również placebo. Z kolei mniej inwazyjne metody opierają się na psychoterapii, terapii relaksacyjnej, biofeedbacku i terapii behawioralnej. Przeprowadzone wcześniej badania wykazały, że osoby cierpiące na chroniczny ból mają niższy poziom endorfin w płynie mózgowo-rdzeniowym, w związku z czym niekiedy stosuje się terapię stymulującą ich poziom.

Nauka znalazła pewne genetyczne podobieństwa u ludzi mających zbliżoną tolerancję na ból.

W ramach nowych badań naukowcy poprosili 721 pacjentów z przewlekłymi bólami, aby ocenili ich natężenie w skali od 1 do 10.  Wszyscy pacjenci zażywali wówczas przepisane im opioidowe leki przeciwbólowe. Naukowcy podzielili badanych pacjentów na 3 grupy. Pierwszą grupę stanowili pacjenci z niskim poziomem odczuwania bólu, oceniający jego natężenie w stali 1-3. Drugą stanowili pacjenci z umiarkowanym poziomem odczuwania bólu, oceniający jego siłę w skali 4-6. Trzecią grupą badanych  byli pacjenci z wysokim poziomem odczuwania bólu, oceniający jego natężenie w skali 7-10. Większość osób biorących udział w badaniu (46%) zaliczyła się do grupy o umiarkowanym poziomie odczuwania bólu. Zaraz za nią znalazła się grupa trzecia, czyli ta o wysokim poziomie odczuwania bólu (45%). Tylko 9% badanych znalazło się w grupie pierwszej. Pacjenci, którzy ocenili swój poziom odczuwania bólu na 0 zostali wyłączeni z badania.

Naukowcy stwierdzili, że za poziom natężenia bólu u badanych odpowiadają warianty różnych genów. I tak wariant genu określany jako DRD1 występuje o 33% częściej u pacjentów z grupy pierwszej niż u pacjentów z grupy trzeciej.  Osoby znajdujące się w grupie drugiej, a więc te o umiarkowanym poziomie natężenia bólu są z kolei narażone na wystąpienie dwóch innych wariantów genów, a mianowicie COMT, który w tej grupie występował o 25 % częściej niż w grupie o wysokim poziomie natężenia bólu oraz OPRK, którego pojawienie się było w tym przypadku o 19% większe. Wariant genu określany jako DRD2 występował natomiast o 25% częściej u osób z grupy o wysokim poziomie natężenia bólu niż u pacjentów z grupy o poziomie umiarkowanym.

Jeden z naukowców biorących udział w badaniu stwierdził, że otrzymane wyniki mają bardzo istotne znaczenie, gdyż pomogą w określeniu przyczyn powstawania chronicznego bólu. Zidentyfikowanie u cierpiących osób któregokolwiek z 4 genów pozwoli lekarzom lepiej zrozumieć ich dolegliwości oraz poziom natężenia bólu.

Rate this post