Badanie ojcostwa a grupa krwi

Czy można ustalić ojcostwo na podstawie grup krwi?

Grupa krwi jest dziedziczona pod rodzicach. Dokonując zatem jej porównania u dziecka oraz rodziców można wysnuć wstępną hipotezę dotyczącą ewentualnego pokrewieństwa badanych osób. Należy jednak pamiętać, że grupa krwi nie jest charakterystyczna dla każdego człowieka. Oznacza to, że na świecie żyją miliony ludzi z tą samą grupą krwi. Nie można zatem na podstawie jej porównania dokonać potwierdzenia ojcostwa z jakimkolwiek prawdopodobieństwem. Można jednak użyć tej metody do wstępnego wykluczenia ojcostwa –  zawsze jednak takie wykluczenie trzeba potwierdzić badaniem DNA  (o tym dlaczego powiemy później).

Poniższa tabelka ilustruje, w jaki sposób dokonuje się badania ojcostwa na podstawie grup krwi:

TABELKA-GRUPY-KRWI-CENTRUM

Jaka jest pewność badania ojcostwa na podstawie grup krwi?

Niestety nie jest to pewne badanie. Po pierwsze dlatego, że jak już zostało to wyżej wspomniane przy pomocy opisanej metody można tylko wstępnie wykluczyć ojcostwo, ale nigdy go nie potwierdzimy. Z drugiej strony trzeba też wziąć pod uwagę możliwość pomyłki laboratorium analitycznego przy oznaczaniu grup krwi oraz fakt, że do pełnej ekspresji (czyli tak jakby ujawnienia czy ukształtowania) antygenów układu ABO dochodzi w 6-18 miesiącu życia dziecka. Dlatego oznaczenie grupy krwi wcześniej niż przed ukończeniem 2 roku życia może być niemiarodajne.

Niemniej jednak w niektórych przypadkach porównanie grup krwi domniemanego ojca, matki i dziecka pozwala wysnuć wstępne hipotezy, co do pokrewieństwa tych osób. Jeśli chciałbyś, aby nasi konsultanci pomogli Ci w ustaleniu ojcostwa na podstawie grup krwi zadzwoń do nas. Konsultacja jest oczywiście całkowicie bezpłatna.

Jedyną skuteczną metodą badania ojcostwa jest obecnie test DNA wykonywany przez laboratoria genetyczne. Warto wiedzieć, że nie zawsze jednak tak było. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu ustalenie ojcostwa przeprowadzane było na podstawie analizy grup krwi. Metoda ta (zwana serologiczną) nie jest jednak w pełni wiarygodna i dlatego dziś całkowicie z niej zrezygnowano na rzecz profesjonalnych testów DNA.

zamow-test

Krótka historia badania ojcostwa

Pierwsza ekspertyza serologiczna pojawiła się w Polsce w 1926 roku. Wykonano ją dla sądu krakowskiego. W 1959 roku Ministerstwo Zdrowia w porozumieniem z Ministerstwem Sprawiedliwości wydało instrukcję obowiązkowych badań w sprawach sądowych o ustalenie ojcostwa. Obejmowała ona m.in. dwa układy grupowe krwi czyli AB0 oraz MN (Rh+, Rh-). Wraz z rozwojem nauki sposób dochodzenia ojcostwa stawał się coraz bardziej zaawansowany i zagmatwany. Pod uwagę brano wiele czynników, co prowadziło nierzadko do wydawania pozornie sprzecznych opinii przez zakłady medycyny sądowej. Dlatego też proces ten został w pełni uregulowany w 1968 roku. Wydano wówczas „Wytyczne w sprawach grupowych badań krwi w dochodzeniu ojcostwa”.

Warto podkreślić, że ustalenie ojcostwa na podstawie grup krwi zawsze było procesem złożonym. Brano pod uwagę wiele przesłanek oraz analizowano również inne czynniki serologiczne. Samo porównanie grup krwi nie jest wystarczające do wydania opinii o zaprzeczeniu ojcostwa.

 

.

Więcej informacji:.

powrót