Badania na ojcostwo – przydatne informacje.

Ustalenie ojcostwa to bardzo ważne działania, które wykonywane są w celu potwierdzenia lub wykluczenia pokrewieństwa. Dzięki testom genetycznym możliwe jest dokonanie analizy kodu genetycznego dziecka i dopasowanie go do potencjalnego ojca. Wykonanie tego rodzaju badań na ojcostwo może być działaniem dobrowolnym, jak również dowodem w różnego rodzaju rozprawach sądowych.

Czy można zrobić badania na ojcostwo przez internet, Czy badania na ojcostwo można wykonać potajemnie, Czy badanie na ojcostwo jest konieczne do zaprzeczenia ojcostwa, Czy przed alimentami należy zrobić badania na ojcostwo

Czy można zrobić badania na ojcostwo przez Internet?
Czy badania na ojcostwo można wykonać potajemnie?
Czy badanie na ojcostwo jest konieczne do zaprzeczenia ojcostwa?
Czy przed alimentami należy zrobić badania na ojcostwo?

Czy można zrobić badania na ojcostwo przez Internet?

Niezawodne, wiarygodne i skuteczne badanie DNA na ojcostwo polega na analizie kodu genetycznego zawartego w pobranym materiale. Próbkę wymazu np. śliny dziecka, włosa czy innej wydzieliny porównuje się z nośnikiem informacji DNA domniemanego ojca. Tego rodzaju test na ojcostwo możliwy jest do wykonania we własnym domu, w określonych warunkach. Dostosowany do badań DNA zestaw można zamówić przez Internet, kolejno wysyłając pobrane próbki do profesjonalnego laboratorium. Wynik testu na ojcostwo można uzyskać w postaci elektronicznej lub standardowej – papierowej.

Czy badania na ojcostwo można wykonać potajemnie?

Dobrowolne badania genetyczne na ustalenie ojcostwa mogą być wykonane potajemnie. Wysyłane testy, próbki, wyniki pakowane są w sposób dyskretny, a na życzenie klienta są one tajne i poufne. Test DNA można również wykonać bez obecności i wiedzy matki dziecka.

Czy badanie na ojcostwo jest konieczne do zaprzeczenia ojcostwa?

Polskie prawo przyjmuje, iż ojcem dziecka jest mąż matki lub jej były parter, z którym kobieta rozstała się nie później niż 300 dni wstecz. Jeżeli występują jakiekolwiek wątpliwości co do pokrewieństwa dziecka z domniemanym ojcem należy wykonać odpowiednie badania ojcostwa. Sądowe wykluczenie i zaprzeczenie ojcostwa powinno być podparte wynikami przeprowadzonych testów na ojcostwo, które zostały wykonane na polecenie odpowiednich organów.

Czy przed alimentami należy zrobić badania na ojcostwo?

Płacenie alimentów to obowiązek każdego ojca, który rozstał się z matką dziecka. Istnieją przypadki, w których mężczyzna dobrowolnie poddaje się obowiązkowi. W przypadkach niewyjaśnionych, jak również stwarzających niepewność pokrewieństwa należy wykonać odpowiednie testy DNA na ojcostwo. Dzięki tym testom możliwe jest nałożenie zobowiązania na ojca lub wykluczenie pokrewieństwa i unieważnienie obowiązku alimentacyjnego.