Kto może zlecić test DNA na ojcostwo?

zleceniodawca testu dna, zleceniodawca test dnaNiestety nie ma konkretnych przepisów prawnych, które regulowałyby kwestię zlecenia testu DNA na ojcostwo. Nierzadko ogólne przepisy są różnie interpretowane, dlatego też ze względów bezpieczeństwa laboratorium przyjęło zasadę, iż zleceniodawcą testu DNA powinien być jeden z prawnych opiekunów dziecka, sprawujących nad nim władzę rodzicielską. Babcia lub dziadek nie mogą być zatem oficjalnymi zleceniodawcami testu.

Prawny opiekun dziecka powinien podpisać dokumenty zlecenia testu DNA

Zestaw do pobrania materiału może zamówić dowolna osoba, podając jednocześnie adres na jaki ma on zostać wysłany. Sytuacja będzie wyglądać podobnie w momencie wysyłki wyniku badania na ojcostwo. Jeśli osoba zlecająca test wyrazi zgodę, jego rezultat może również zostać przekazany osobom trzecim. Niemniej jednak wszystkie dokumenty zlecenia testu powinny być podpisane wyłącznie przez jednego z prawnych opiekunów dziecka.

Jeśli zleceniodawcą jest tylko ojciec, który włącza do badania materiał od siebie i dziecka, to w takim przypadku oświadcza on, iż uzyskał zgodę wszystkich pozostałych prawnych opiekunów dziecka. W oświadczeniu nie jest wymagany podpis matki dziecka.

Zleceniodawcą testu na ojcostwo może być babcia i dziadek tylko wtedy, gdy przedstawią oni dokument poświadczający, iż pełnią władzę rodzicielską nad dzieckiem.

Zleceniodawcą może być także pełnoletnie dziecko, które w takim przypadku zaświadcza, że przed zleceniem badania uzyskało zgodę pozostałych osób włączonych do testu.

.

Więcej informacji:

 

.

powrót