Test na ojcostwo bez wiedzy rodzica – czy można legalnie zlecić takie badanie?

Test na ojcostwo i test na macierzyństwo to najpopularniejsza metoda na potwierdzenie lub wykluczenie rodzicielstwa, która jest dostępna w atrakcyjnej cenie. Wielu rodziców chce wykonać badanie na ojcostwo bez zgody drugiego z opiekunów – zastanawiają się jednak, czy takie działanie jest legalne?

Czy test na rodzicielstwo można zrobić bez wiedzy ojca?
Czy test na rodzicielstwo można zrobić bez wiedzy matki?
Czy dziecko może zrobić test na rodzicielstwo bez wiedzy rodziców?
Czy dziadkowie mogą zlecić test na rodzicielstwo?

Czy test na rodzicielstwo można zrobić bez wiedzy ojca?

Test DNA na ojcostwo można wykonać bez zgody ojca – w tym celu należy pozyskać mikroślady, czyli materiał genetyczny znajdujący się np. na przedmiotach codziennego użytku – szczoteczce do zębów, maszynce do golenia, zużytej chusteczce do nosa. Materiał ten należy pozyskać bez wiedzy ojca – ponieważ jest to badanie wykonywane do celów prywatnych i nie może ono posłużyć za dowód w sprawach sądowych, można wykonać je bez wiedzy ojca – w końcu nie bierze on bezpośredniego udziału w badaniu DNA.

Czy test na rodzicielstwo można zrobić bez wiedzy matki?

Test na macierzyństwo również może zostać wykonany bez wiedzy matki – ojciec dziecka może zgromadzić mikroślady, nie informując o tym matki dziecka. Dotyczy to wyłącznie testów, które są wykonywane do celów prywatnych. Badania genetyczne na macierzyństwo zlecane na wniosek sądu muszą być wykonywane za zgodą zarówno ojca, jak i matki dziecka (lub innego opiekuna).

Czy dziecko może zrobić test na rodzicielstwo bez wiedzy rodziców?

Zdarzają się przypadki wykonywania badania na rodzicielstwo bez wiedzy obojga rodziców – takie analizy są zlecane np. przez dziadków dziecka czy nawet przez samo dziecko, które jest już pełnoletnie i chce sprawdzić swoje pokrewieństwo z rodzicami, o ile budzi ono wątpliwości. W tym celu należy pozyskać mikroślady zawierające materiał genetyczny dziecka, ojca oraz matki – może się to okazać trudnym zadaniem.

Czy dziadkowie mogą zlecić test na rodzicielstwo?

Test na rodzicielstwo może być zlecony przez dowolną osobę – często decydują się na ten krok dziadkowie dziecka. Dla laboratorium nie ma znaczenia, kto jest zlecającym badanie, może to być zarówno dziadek, jak i babcia czy jeszcze inna, nawet postronna osoba.