Co zyskujesz jeśli laboratorium wykonuje test zgodnie ze standardami systemu zarządzania jakością ISO 17025

.
To, że czytasz na temat wdrażania systemu ISO w laboratorium oznacza, że bardzo zależy Ci na jakości i pewności zlecanego badania DNA. Musisz wiedzieć, że to właśnie rygorystyczne przestrzeganie procedur oraz działanie według zaplanowanego schematu pozwala taką jakość zagwarantować.

System ISO 17025 to:

  • Pewność, że stosowana przez laboratorium procedura badawcza jest właściwa
  • Potwierdzenie skuteczności, niezmienności i pewności stosowanej metody
  • Precyzyjne reguły dotyczące tego, co dzieje się z próbkami w laboratorium
  • Potwierdzenie, że czynności laboratoryjne prowadzone są zgodnie z normami międzynarodowymi
  • Procedura na każdą czynność wykonywaną w laboratorium
  • Pewność, że wykorzystywany sprzęt działa prawidłowo

Wdrożenie systemu ISO 17025 to dla laboratorium duży wydatek finansowy oraz mnóstwo pracy. Do każdego realizowanego działania trzeba stworzyć osobną procedurą, przewidzieć ewentualne zagrożenia itp. To mnóstwo dokumentów, które trzeba opracować i co ważne zasad, do których trzeba się stosować. Dlatego nie każde laboratorium może sobie na to pozwolić. Niemniej jednak korzyści wynikające ze stosowania w laboratorium systemu ISO 17025 są tak bardzo istotne, że warto się na to zdecydować.

System ISO 17025 nie tylko reguluje całą pracę laboratorium, co pomaga w codziennym wykonywaniu obowiązków z zachowaniem dbałości o najwyższą jakość ale przede wszystkim stanowi potwierdzenie dla pacjenta, że każda czynność prowadzona w danym laboratorium została sprawdzona i prześwietlona od „A do Z”. Dzięki temu pacjent ma pewność, że wynik, który uzyskuje jest rzetelny.  Dlatego wybierając laboratorium badań DNA warto wybrać to, które ma wdrożony system zarządzania jakością ISO 17025.