Czy można zmusić do testu na ojcostwo?

Badania wykonywane bez zlecenia z sądu mają charakter prywatny, więc w tym przypadku nie istnieje żadna możliwość, która mogłaby zmusić kogokolwiek do poddania się testowi na ojcostwo. Mimo różnych teorii krążących na ten temat, sąd również nie posiada mocy, aby zmusić daną osobę do przeprowadzania badań DNA wbrew jego woli. Zatem czy można zmusić do testu na ojcostwo? Nie! Istnieją jednak inne możliwości wykonania badania na ojcostwo.

Z artykułu dowiesz się:

Czy można zmusić do testu na ojcostwo prywatnego?
Czy sąd może zmusić do testu na ojcostwo?
Czy każdy może zrobić test na ojcostwo?

Czy można zmusić do testu na ojcostwo prywatnego?

Nikt nie ma możliwości zmuszenia do wykonania testu DNA (ani osoba zlecająca badanie, ani laboratorium). Jeśli dana osoba nie wyraża zgody na przeprowadzenie testu i badań, nie musi stawiać się w przychodni na pobranie.

Istnieje natomiast nieco inna metoda przeprowadzenia całego procesu oraz badania na ojcostwo: analiza mikrośladów, czyli próbek dyskretnych. Od osoby, która ma zostać przebadana, można pobrać maszynkę do golenia, szczoteczkę do zębów, włosy wraz z cebulkami chusteczkę z katarem, gumę do żucia, puszkę po napoju czy szklankę lub kubek oraz wiele innych próbek.

Czy sąd może zmusić do testu na ojcostwo?

W tym przypadku odpowiedź również brzmi “nie”. Istnieje jednak możliwość sądownego nałożenia kary (często finansowej) na osobę, która nie wyraża zgody na pobranie próbek w celu przepadania ich pod kątem DNA. Warto jednak pamiętać, że jest duże prawdopodobieństwo, że sąd negatywnie odbierze brak chęci współpracy i zgody na badania oraz zinterpretuje to jako próbę zatajenia istotnych faktów – może to niekorzystnie wpłynąć na wyrok.

W tej sytuacji możemy posłużyć się przykładem: mężczyzna odmawia stawienia się na badaniach nakazanych przez sąd. Sędzia definiuje takie zachowanie jako próbę ukrycia ojcostwa, a potem decyduje o nałożeniu kary pieniężnej za utrudnianie całego procesu.

Czy każdy może zrobić test na ojcostwo?

Prawdą jest, że badanie materiału genetycznego może odbyć się na zlecenie kogokolwiek. Do złożenia prośby o wykonanie badania niezbędne jest wypełnienie specjalnego formularza; jeśli jednak nie zostaną w nim zawarte żadne imiona ani nazwiska, zostanie on uznany jako anonimowy, a przyszły wynik nie będzie zawierał żadnych danych tego typu.

Co więc będzie widoczne przy wynikach całego badania? Przede wszystkim, zobaczyć będzie można profile genetyczne („genetyczne odciski palca”) stanowiące źródło prawidłowo przeprowadzonej analizy testu.