Badanie ojcostwa na podstawie mikrośladów – na czym polega?

Jakie próbki można zebrać do badania mikrośladów, Czy czas przechowywania próbki ma znaczenie w badaniu mikrośladów, Jak zabezpieczyć próbki do badania mikrośladów, Czy czas transportu ma znaczenie przy badaniu mikrośladówBadanie mikrośladów to jeden ze sposobów wykonania badania genetycznego na ojcostwo lub macierzyństwo. Wykonuje się je wówczas, kiedy nie ma możliwości na pobranie “standardowych” próbek. Analiza wymaga zastosowania nieco bardziej skomplikowanej analizy, jednak daje wynik wiarygodny w 99,9%.

Jakie próbki można zebrać do badania mikrośladów?
Czy czas przechowywania próbki ma znaczenie w badaniu mikrośladów?
Jak zabezpieczyć próbki do badania mikrośladów?
Czy czas transportu ma znaczenie przy badaniu mikrośladów?

Jakie próbki można zebrać do badania mikrośladów?

Do badania mikrośladów nadają się próbki, na których znajduje się materiał genetyczny – zwykle są to przedmioty codziennego użytku. Do badania wykorzystuje się zużyte chusteczki do nosa, szczoteczkę do zębów, włos, fragment paznokcia, niewielkie ilości krwi (np. z tkaniny) czy dziecięcy smoczek. Warto skontaktować się z wybranym laboratorium w celu określania, jaki rodzaj próbek można będzie wykorzystać do badania.

Czy czas przechowywania próbki ma znaczenie w badaniu mikrośladów?

Badanie mikrośladów opierające się na próbkach wrażliwych biologicznie powinno być wykonane w jak najkrótszym czasie po zebraniu materiału. Jeśli istnieje ryzyko zniszczenia próbki pod wpływem działania powietrza, najlepszym rozwiązaniem jest jak najszybsze dostarczenie ich do laboratorium. Wówczas czas przechowywania może mieć kluczowe znaczenie dla możliwości wykonania badania DNA.

Jak zabezpieczyć próbki do badania mikrośladów?

Materiał przeznaczony do badania genetycznego na podstawie mikrośladów musi być osuszony w temperaturze pokojowej. Podczas zabezpieczania materiału należy nie dotykać go bezpośrednio – najlepiej użyć w tym celu gumowej rękawiczki lub chusteczki. Próbki do badania mikrośladów muszą być przechowywane w papierowej kopercie lub sterylnych pojemniczkach np. na mocz – tak zabezpieczone powinny zostać przekazane do laboratorium.

Czy czas transportu ma znaczenie przy badaniu mikrośladów?

Czas transportu może mieć znaczenie podczas badania mikrośladów, jeśli są to próbki wrażliwe biologicznie. Mogą one ulec uszkodzeniu, jeśli będą przechowywane przez dłuższy czas w pojemniku czy nawet papierowym opakowaniu, co również dotyczy również transportu. Wrażliwe próbki najlepiej jest dostarczać bezpośrednio do punktu laboratorium.