Badanie ojcostwa – czy wynik testu do celów prywatnych nadaje się do sądu?

czy wynik testu na ojcostwo do celów prywatnych nadaje się do sąduBadanie ojcostwa do celów prywatnych także można wykorzystać w sądzie. W większości przypadków jego wynik jest dowodem wstępnym, jednak może się zdarzyć, że będzie dla sądu dowodem rozstrzygającym. Warto również zdawać sobie sprawę, że test prywatny gwarantuje tak samo pewny wynik jak badanie sądowe. Oczywiście wtedy, gdy badania są wykonywane w pewnym laboratorium.

Badanie ojcostwa do celów sądowych i prywatnych – różnice

Prywatne badanie na ojcostwo zwykle wykonywane jest po prostu dla własnej wiedzy. Można je zrealizować z dowolnej próbki, którą można pobrać także samodzielnie. Do wydania jednoznacznego wyniku wystarczy ponadto udział tylko ojca i dziecka. Z kolei badanie ojcostwa do celów sądowych wymaga zastosowania specjalnej procedury formalnej. Konieczny jest też udział matki.

Badanie ojcostwa – prywatne równie pewne jak sądowe

Laboratorium realizujące testy na ojcostwo nie rozdziela badań na prywatne czy sądowe. Każde badanie DNA na ojcostwo jest przeprowadzane w taki sam sposób, na tych samych odczynnikach, przez ten sam zespół ekspertów. Wybierając certyfikowane i doświadczone laboratorium, zawsze uzyskasz więc jednoznaczny rezultat. Ważne również, że fragmenty DNA analizowane w teście są identyczne w każdej próbce.

Badanie ojcostwa – wynik testu do celów sądowych może być użyty w sądzie

Przykładowo w sprawach o zaprzeczenie albo ustalenie ojcostwa. W większości przypadków taki wynik testu na ojcostwo wykorzystywany jest jako dowód wstępny, posiłkowy. W określonych przypadkach (gdy obie strony w sprawie i sąd wyrażą zgodę) staje się jednak dowodem rozstrzygającym, na podstawie którego sędzia wydaje wyrok.

Oceń