Test na ojcostwo – kiedy otrzymam wynik?

test na ojcostwo kiedy otrzymam wynik

Czas oczekiwania na wynik testu na ojcostwo jest różny w zależności od laboratorium oraz sposobu pobierania próbek. W Centrum DNA wynik przekazywany jest szybko – już w ciągu 5-10 dni roboczych. Wykorzystuje się próbki z wymazów z policzka lub mikrośladów, jednak niezależnie od sposobu ich pobierania wynik jest zawsze pewny.

Test na ojcostwo – wynik zawsze jest pewny

Rodzaj wykorzystywanych próbek nie ma żadnego znaczenia dla wyniku badania na ojcostwo, który zawsze jest wiarygodny i wyklucza lub potwierdza ojcostwo w sposób jednoznaczny. Można więc skorzystać ze sposobu, który jest bardziej komfortowy. Nasze laboratorium wykorzystuje analizę 24 markerów DNA, dzięki czemu test na ojcostwo daje pewny wynik uzyskiwany nawet bez udziału w teście na ojcostwo matki – wystarczą próbki od dziecka i mężczyzny.

Test na ojcostwo – czas oczekiwania na wynik

W przypadków testów DNA na ojcostwo na podstawie wymazów z policzka czas oczekiwania wynosi 5-7 dni roboczych, natomiast przy korzystaniu z mikrośladów – 5-10 dni roboczych. Mikrośladami nazywa się wszelkie próbki, na których znajduje się DNA osoby badanej. Mogą to być np. używana szczoteczka do zębów, włosy z cebulkami, używany smoczek, paznokcie ze skórkami czy niedopałek papierosa.

.

Rate this post